Home Học tiếng Anh Đắp mặt nạ tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Đắp mặt nạ tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Đắp mặt nạ” có nghĩa là apply the mask với phiên âm /əˈplaɪ ðə mɑːsk/

Một số từ liên quan đến “Đắp mặt nạ”

  • Face Mask – /feɪs mæsk/: Mặt nạ.
  • Skincare – /ˈskɪnˌkɛər/: Chăm sóc da.
  • Cosmetics – /kɒzˈmɛtɪks/: Mỹ phẩm.
  • Apply – /əˈplaɪ/: Đắp, áp dụng, thực hiện một hành động nào đó.
  • Beauty Routine – /ˈbjuti ruːˌtiːn/: Lịch trình làm đẹp.
  • Moisturize – /ˈmɔɪs.tʃər.aɪz/: Dưỡng ẩm.
  • Hydrate – /ˈhaɪ.dreɪt/: Cung cấp nước.
  • Facial Treatment – /ˈfeɪʃəl ˈtriːtmənt/: Điều trị cho khuôn mặt.
  • Glowing Skin – /ɡloʊɪŋ skɪn/: Da sáng bóng.
  • Exfoliate – /ɪkˈsfəʊliˌeɪt/: Tẩy tế bào chết.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Đắp mặt nạ” và dịch nghĩa

1. Remember to apply the mask evenly to your face for the best results.

=> Nhớ đắp mặt nạ đều lên khuôn mặt để đạt được kết quả tốt nhất.

2. It’s essential to apply the mask in a thin layer to avoid a heavy or uncomfortable feeling on the skin.

=> Quan trọng là phải đắp mặt nạ một lớp mỏng để tránh cảm giác nặng nề hoặc khó chịu trên da.

3. You can apply the mask with a brush or your fingertips, whichever you find more convenient.

=> Bạn có thể đắp mặt nạ bằng cọ hoặc đầu ngón tay, tùy thuộc vào sự thuận tiện của bạn.

4. Apply the mask and leave it on for 15 minutes before rinsing it off with warm water.

=> Đắp mặt nạ và để nó trên trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

5. For best results, apply the mask to clean, dry skin and avoid the eye area.

=> Để có kết quả tốt nhất, hãy đắp mặt nạ lên làn da sạch và khô và tránh vùng mắt.

6. Apply the mask generously, focusing on areas with blemishes or uneven skin tone.

=> Hãy đắp mặt nạ một cách rộng rãi, tập trung vào các khu vực có vết thâm hoặc màu da không đồng đều.

7. Don’t forget to apply the mask to your neck and décolletage for a complete skincare routine.

=> Đừng quên đắp mặt nạ lên cổ và phần trên ngực để có một chuỗi chăm sóc da đầy đủ.

8. Apply the mask before bedtime and let it work its magic overnight for refreshed skin in the morning.

=> Hãy đắp mặt nạ trước khi đi ngủ và để nó phát huy tác động kỳ diệu qua đêm để có làn da sảng khoái vào buổi sáng.

9. It’s recommended to apply the mask 2-3 times a week for optimal skin benefits.

=> Được khuyến khích đắp mặt nạ 2-3 lần mỗi tuần để đạt được lợi ích tốt nhất cho da.

10. Apply the mask in gentle, upward strokes to promote better absorption into the skin.

=> Hãy đắp mặt nạ bằng những cú nhẹ, hướng lên để tạo điều kiện hấp thụ tốt hơn vào da.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn