Home Học tiếng Anh Bác sĩ trưởng khoa tiếng anh là gì

Bác sĩ trưởng khoa tiếng anh là gì

Bác sĩ trưởng khoa tiếng anh là gì? Trong tiếng anh, “bác sĩ trưởng khoa” được dịch là “Chief of Department”.“Bác sĩ trưởng khoa” là một chức vụ y tế trong bệnh viện hoặc trung tâm y tế và là người chịu trách nhiệm cao cấp cho một khoa cụ thể trong cơ sở y tế. Phiên âm cho cụm từ “Chief of Department”:

 • US English: /tʃif əv dɪˈpɑːrtmənt/
 • UK English: /ʧiːf əv dɪˈpɑːtmənt/

Bác sĩ trưởng khoa tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “Bác sĩ trưởng khoa”:

 • Chief of Department (US)/ Head of Department (UK): Người đứng đầu khoa y, chịu trách nhiệm về quản lý và điều hành.
 • Medical Administration: Quản lý y tế, bao gồm cả các hoạt động quản lý trong một bệnh viện hoặc tổ chức y tế.
 • Clinical Governance: Hệ thống quản lý để đảm bảo chất lượng và an toàn trong dịch vụ y tế.
 • Healthcare Leadership: Lãnh đạo trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả các vị trí quản lý cao cấp như Bác sĩ trưởng khoa.
 • Patient Care: Chăm sóc bệnh nhân, bao gồm cả các dịch vụ y tế và hỗ trợ tâm lý.
 • Medical Staff: Nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ y tế.
 • Hospital Management: Quản lý bệnh viện, liên quan đến các khía cạnh như tài chính, nhân sự và hoạt động hàng ngày.
 • Healthcare Policies: Chính sách liên quan đến quản lý y tế và cung cấp dịch vụ y tế.
 • Medical Ethics: Đạo đức y học, nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc đạo đức trong lĩnh vực y tế.
 • Clinical Excellence: Xuất sắc trong lĩnh vực lâm sàng, đạt được bằng cách cung cấp chất lượng và an toàn cao trong phục vụ bệnh nhân.

Dưới đây là bốn câu ví dụ liên quan đến “bác sĩ trưởng khoa” trong tiếng Anh, được dịch ra tiếng Việt:

 1. Department Head: As the department head, Dr. Nguyen oversees the daily operations and coordinates the activities of the medical staff in the cardiology department.
  • Bác sĩ trưởng khoa: Làm trưởng khoa, Bác sĩ Nguyễn giám sát các hoạt động hàng ngày và phối hợp các hoạt động của đội ngũ y tế trong khoa tim mạch.
 2. Chief of Service: Professor Tran is not only an outstanding researcher but also the chief of service in the neurology department, ensuring high standards of patient care.
  • Bác sĩ trưởng đơn vị: Thạc sĩ Trần không chỉ là một nhà nghiên cứu xuất sắc mà còn là bác sĩ trưởng đơn vị tại khoa thần kinh, đảm bảo chất lượng chăm sóc bệnh nhân cao.
 3. Clinical Director: Dr. Hoang, the clinical director of the oncology department, is dedicated to advancing cancer treatments and improving patient outcomes.
  • Giám đốc lâm sàng: Bác sĩ Hoàng, giám đốc lâm sàng tại khoa ung thư, cam kết phát triển các phương pháp điều trị ung thư và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân.
 4. Head of Department: Professor Le, as the head of the pediatrics department, has implemented innovative programs to enhance pediatric care and medical education.
  • Trưởng khoa: Thạc sĩ Lê, làm trưởng khoa nhi, đã triển khai các chương trình đổi mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ và giáo dục y tế.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM