Home Học tiếng Nhật Pháp lý tiếng Nhật là gì?

Pháp lý tiếng Nhật là gì?

Pháp lý tiếng Nhật là gì?
Pháp lý trong tiếng Nhật là gì?

Pháp lý tiếng Nhật là gì? Chủ đề pháp luật là một chủ đề không kém phần quan trọng trong quá trình học tiếng Nhật. Với những bạn đang gặp rắc rối về chủ đề pháp luật, hãy theo dõi bài viết này để biết Pháp lý trong tiếng Nhật là gì nhé.
Pháp lý tiếng Nhật là 法理論 (ほうりろん), romaji đọc là hōri ron.
Sau đây là một số ví dụ Pháp lý tiếng Nhật trong câu:

  • いかなる権利やライセンスも、あらゆる法理論において、推測、禁反言、業界の慣行、その他によって解釈されることはありません。Không có quyền hoặc giấy phép nào được hiểu, trong bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, bằng suy đoán, phỏng đoán, thực tiễn ngành hoặc bất kỳ điều gì khác.
  • この保護は、保証、契約、不法行為、無過失責任、その他いかなる法理論に依拠した申立てにも適用されます。Các yêu cầu của việc bảo vệ này dựa trên bất kỳ các khoản bảo hành, hợp đồng, quyết định, trách nhiệm pháp lý và bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác.

XEM THÊM: Từ vựng tiếng Nhật về chủ đề Pháp Luật
Vậy là bạn đã nắm được những thông tin mới về Pháp lý tiếng Nhật là gì. Chúc các bạn học tốt!