Home Học tiếng Anh Phân biệt “if” và “whether” trong tiếng Anh

Phân biệt “if” và “whether” trong tiếng Anh

Phân biệt “if” và “whether” trong tiếng Anh

if” và “whether” là 2 từ được dùng cho câu trần thuật trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt được khi nào dùng “if” và khi nào dùng “whether” trong câu.
Xem thêm:


Sự giống nhau giữa “if” và “whether”

if” và “whether” đều có thể sử dụng cho câu hỏi Yes/ No Question.
Ví dụ:

  • He asked me whether I felt well. (Anh ấy hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy khỏe hay không?)
  • We’re not sure if they have decided. (Chúng tôi không chắc họ đã quyết định hay chưa?)

Sự khác nhau giữa “if” và “whether”

Sau động từ “discuss” trong câu

Thường thì “whetherđược sử dụng nhiều hơnif” khi trong câu có động từ “discuss
Ví dụ:

  • We discussed whether she should be helped. (Chúng tôi đã thảo luận xem liệu có nên giúp cô ấy hay không?)
  • They discussed whether to invest in the new plan. (Họ đã thảo luận xem liệu có nên đầu tư cho dự án mới hay không?)

Sau giới từ trong câu

Phải dùng “whethersau giới từ trong câu trong mọi trường hợp
Ví dụ:

  • We talked about whether we should go or not. (Chúng tôi đang bàn bạc xem liệu chúng tôi có nên chuyển đi hay không?)
  • I looked into whether he should stay or not. (Tôi đang xem xét liệu anh ấy có nên ở lại hay không?)

Đối với động từ Nguyên thể (to infinitive)

Không dùng “if” mà chỉ dùngwhethertrong câu có động từ Nguyên thể.
Ví dụ:

  • He can’t decided whether to buy the car or wait. (Anh ấy không thể quyết định được nên mua chiếc xe hơi này hay tiếp tục chờ)
  • I really don’t know whether to finish him or not. (Tôi thật sự không biết có nên kết thúc anh ta hay không)

Tùy tình huống trong câu

if” được sử dụng trong những tình huống “suồn sã“, dành cho những mối quan hệ thân thuộc
Ví dụ: He asked if I had seen that film. (Anh ấy hỏi xem liệu tôi đã xem phim đó hay chưa?)
whether” được sử dụng trong những tình huống “xã giao“, mà người giao tiếp cần giữ thái độ lịch sự.
Ví dụ: Let me know whether you will be able to attend the audition. (Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể tham dự buổi thử giọng)


Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM