Home Học tiếng Anh Phân biệt “ethic” và “moral” trong tiếng Anh

Phân biệt “ethic” và “moral” trong tiếng Anh

Phân biệt “ethic” và “moral” trong tiếng Anh

Khi muốn diễn tả khái niệm và khía cạnh đạo đức trong tiếng Anh, ta thường dùng từ “ethic” hoặc “moral“. Nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì, có thể thay thế cho nhau được không? Hãy theo dõi bà học hôm nay nhé!
Xem thêm:

 


Ethic – /ˈɛ.θɪk/

ethic” là từ dùng để chỉ về các khái niệm hoặc tiêu chuẩn đạo đức xã hội quy định, quan điểm đúng sai tốt xấu về một sự việc nào đó. Có thể nói quy tắc ứng xử văn minh ở nơi công cộng hoặc nơi làm việc chính là “ethic“.
Ví dụ:

  • His strong work ethic has helped him achieve a number of successes in his career. – (Đạo đức làm việc mạnh mẽ của anh ấy đã giúp anh ấy đạt được một số thành công trong sự nghiệp của mình)
  • Truthfulness, Forbearance and Patience are right values in any circumstances, in any social ethical standards. – (Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị đúng đắn trong bất kể hoàn cảnh nào, bất kì chuẩn mực xã hội nào)

 


Moral – /ˈmɔr.əl/

moral” (thuộc) đạo đức, là hệ thống niềm tin của cá nhân về đạo đức, về những quy luật đúng sai hoặc tốt xấu về một sự việc nào đó. Quan điểm cá nhân thường ít thay đổi, nên “moral” chỉ thay đổi khi quan điểm cá nhân thật sự thay đổi.
Ví dụ:

  • Our efforts sometimes produced moral dilemmas. – (Nỗ lực của chúng tôi đôi khi tạo ra những tình huống tiến thoái lưỡng nan về đạo đức) Diễn đạt quan điểm của nhóm người này về đạo đức
  • There was a moral behind it, one that terrified her. – (Có đạo lý đằng sau nó, một điều mà cô ấy sợ hãi) cô ấy có niềm tin vào giá trị đạo đức đó, dẫn tới nỗi sợ

 


Tóm lại, khi nói về giá trị đạo đức được quy định bởi xã hội thì bạn dùng “Ethic” và nếu đề cập về đạo đức quy định bởi cá nhân thì bạn dùng “Moral” nhé. Chúc bạn học tốt!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM