Home Học tiếng Anh Phân biệt Toll, Charge, Fare, Fine và Fee

Phân biệt Toll, Charge, Fare, Fine và Fee

Phân biệt Toll, Charge, Fare, Fine và Fee

Nói về các loại phí trong tiếng Anh, chúng ta có rất nhiều từ như toll, charge, fare, fine, fee. Tuy nhiên, mỗi từ lại có cách dùng khác nhau. Cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé!

Toll – /toʊl/: có nghĩa là một khoản lộ phí bạn chi trả khi đi qua cầu đường, như phí trả tại các trạm thu phí trên đường quốc lộ mà

  • chúng ta thấy, hoặc phí trả cho 1 cuộc gọi điện thoại đường dài.

Ví dụ:
– Tolls now can be collected electronically on almost ways. (Lộ phí giờ có thể được thu tự động trên hầu hết các tuyến đường).

Charge -/tʃɑːrdʒ/: một khoản phí phải trả khi bạn sử dụng dịcgiới, …h vụ như phí duy trì tài khoản thanh toán ở ngân hàng, phí môi

Ví dụ:
– Bank staff said that it will be free of annual charge if you open a credit card this month.
Nhân viên ngân hàng nói rằng sẽ được miễn phí thường niên nếu mở một thẻ tín dụng trong tháng này.

Fare – /fer/: phí trả cho việc sử dụng phương tiện giao thông như tàu xe.

Ví dụ:
– Train and car fare will go up in Tet period. (Vé tàu xe sẽ tăng lên trong dịp Tết).

Fine – /faɪn/: phí phạt vì bạn vi phạm luật pháp hay các quy định, ví dụ phí phạt vi phạm luật giao thông.

Ví dụ:
– He had to give police 300,000 VND fine because he did cross the red light yesterday.
Anh ta phải đưa cảnh sát 300,000VNĐ phí phạt vì đã vượt đèn đỏ ngày hôm qua.

Fee – /fiː/: phí trả cho việc sử dụng một dịch vụ đặc thù như học phí, phí đăng ký xe máy, các loại dịch vụ pháp lý như phí thuê luật sư…

Ví dụ:
– We don’t have to pay for university fees in some special departments.
Chúng ta không phải trả học phí đại học cho một số ngành học đặc biệt.

Tổng kết

Toll có nghĩa là một khoản lộ phí bạn chi trả khi đi qua cầu đường, như phí trả tại các trạm thu phí trên đường quốc lộ mà
Fare phí trả cho việc sử dụng phương tiện giao thông như tàu xe.
Fee  phí trả cho việc sử dụng một dịch vụ đặc thù như học phí, phí đăng ký xe máy, các loại dịch vụ pháp lý như phí thuê luật sư…
Fine phí phạt vì bạn vi phạm luật pháp hay các quy định, ví dụ phí phạt vi phạm luật giao thông.
Charge một khoản phí phải trả khi bạn sử dụng dịch vụ như phí duy trì tài khoản thanh toán ở ngân hàng, phí môi trường.


Toll, charge, fare, fine, fee đều mang nghĩa là phí nó được diễn đạt theo những hình thức từ khác nhau. Mỗi loại phí được dùng cho từng loại khác nhau. Bây giờ bạn đã có thể phân biệt từng loại rồi phải không. Chúc các bạn thành công.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM