Phân biệt “fate” và “destiny” trong tiếng Anh

0
1298

Làm thể nào đễ diễn đạt “số phận” trong tiếng Anh một cách chính xác khi “fate” và “destiny” đều mang cùng ý nghĩa. Nếu bạn chịu khó để ý một chút, thì chúng sẽ có chút ít khác biệt trong sắc thái biểu cảm đấy. Tiếp tục theo dõi bài viết để xem Sự khác biệt giữa “fate” và “destiny” nào

Xem thêm:


“Fate” – /ˈfeɪt/

fate” được dùng để ám chỉ “số phận”, nói chung hơn là để diễn đạt “thiên mệnh” hoặc “định mệnh“- những thứ không thể kiểm soát hoặc thay đổi

Ví dụ:

  • It’s your fate, but I feel like you know this (Đấy là định mệnh của bạn, nhưng tôi có cảm giác rằng bạn biết chúng)
  • You have a great fate to fulfill in this life yet (Bạn có một định mệnh phải hoàn thành trong cuộc sống này)

fate” được sử dụng trong các trường hợp mang biểu cảm của sự bi quan

Ví dụ:

  • Accept your fate (Hãy chấp nhận định mệnh này)

 


“Destiny” – /ˈdɛs.tə.ni/

Destiny” là từ dùng để chỉ “số phận” có thể thay đổi bởi con người

Ví dụ:

  • predestination – (duyên tiền định)
  • Our destiny is shaped by out actions and decisions, not by chance – (Số phận của chúng ta được quyết định bởi hanh động và quyết định của chúng ta, không phải bằng cơ hội)

Destiny” còn được dùng để nói những sự kiện “trọng đại” trong cuộc đời

Ví dụ:

  • It was their destiny to be together till last breath – (Định mệnh của họ là phải ở bên nhau đến hơi thở cuối cùng)
  • The destiny of our nation is riding upon the upcoming election – (Vận mệnh của đất nước chúng ta được điều khiển bởi cuộc bầu cử sắp tới)

 


Hãy tham khảo thêm nhiều bài viết của tác giả TẠI ĐÂY, và đóng góp ý kiến cho nội dung bài viết tại phần Bình luận nhé. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết. Chúc bạn học tốt

LEAVE A REPLY