Home Học tiếng Anh Sự khác biệt ở cách xưng hô Mr- Mrs- Ms- Miss- Madam và Sir trong tiếng Anh

Sự khác biệt ở cách xưng hô Mr- Mrs- Ms- Miss- Madam và Sir trong tiếng Anh

Sự khác biệt ở cách xưng hô Mr- Mrs- Ms- Miss- Madam và Sir trong tiếng Anh

Lịch sự là một yêu cầu cơ bản trong giao tiếp hằng ngày. Trong tiếng Anh, để giữ được phép lịch sự cơ bản ta phải dùng các xưng hô (Mr, Mrs, Ms, Miss, Madam, Sir) khi giao tiếp với người khác.
Nhưng rất nhiều người còn chưa biết sự khác biệt của các từ xưng hô để sử dụng cho chính xác, bài học này sẽ chỉ ra Sự khác biệt ở cách xưng hô Mr- Mrs- Ms- Miss- Madam- Sir trong tiếng Anh.
Trước hết phải nhắc đến, Mr – Sir là 2 từ dành cho nam giới, và Mrs- Ms- Madam- Miss là từ dành cho nữ giới


1. “Mr.” – /’mistə/

Mr.” – từ viết tắt của “Mister” có ý nghĩa là “Quý ông”. Từ này được sử dụng cho nam giới nói chung, không phân biệt đã có gia đình hay chưa. Tuy nhiên bạn hãy lưu ý phải luôn theo công thức sau đây:

Mr. + tên/ chức danh/ họ tên

Trong đó: M phải luôn luôn viết hoa, phải luôn có dấu (.) trước tên
Ví dụ: Mr. Nguyen


2. “Mrs.”- / ‘misiz/

Mrs” được sử dụng cho phụ nữ đã có gia đình. Công thức sau đây cũng tương tự như “Mrs”

Mrs. + tên/ chức danh/ họ tên

Trong đó: M phải luôn luôn viết hoa, phải luôn có dấu (.) trước tên
Ví dụ: Mrs. Nga


3. “Ms”- /’miz’/

Ms” được dùng cho phụ nữ nói chung, phù hợp với những người không muốn trình bày hoặc tiết lộ tình trạng hôn nhân của mình đến người khác. Trong văn viết khi không biết giới tính người nhận, bạn có thể dùng “Ms”thay cho từ khác

Ms + tên/ chức danh/ họ tên

Trong đó: M phải luôn luôn viết hoa
Ví dụ: Ms Mai


4. “Miss” – /mis/

Miss” được sử dụng cho phụ nữ chưa lặp gia đình

Miss + tên/ chức danh/ họ tên

Trong đó: M phải luôn luôn viết hoa, không cần dấu (.)
Ví dụ: Miss Huong, Miss Saigon


5. “Sir”- /sə:/

Sir” có nghĩa là “ông”, “ngài”, “sếp”, từ này được sử dụng để tỏ thái độ tôn trọng lịch sự cho nam giới khi bạn chưa biết tên của họ.
Ví dụ: “Good morning sir, how can I help you?”
Lưu ý: công thức bên dưới chỉ dành cho những người được nữ hoàng Anh phong tước

 Sir+ họ/ họ tên

Ví dụ: Sir Wiliam Shakespear


6. “Madam” – /’mædəm/

Madam” có chức năng tương đương với “Sir“, từ này dùng để thể hiện sự lễ phép, tôn trọng dành cho nữ giới khi ta chưa biết tên của họ. Khi đọc nhanh, “Madam” sẽ thành /Ma’am/
Ví dụ: “Please excuse my rudeness, Madam”


Vậy là các bạn đã biết cách phân biệt và sử dụng các từ: Mr- Mrs- Ms- Miss- Madam- Sir. Chúc các bạn áp dụng tốt bài học này vào giao tiếp nhé

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM