Phân biệt “opportunity” và “chance” trong tiếng Anh

0
4493

Đều mang ý nghĩa “cơ hội” nhưng giữa “chance” và “opportunity” vẫn có sự khác biệt trong việc bổ sung ý nghĩa cho câu. Bài viết hôm nay, jes.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn phân biệt “opportunity” và “chance“, cùng theo dõi nhé!

Xem thêm:


Chance – /ˈtʃɑːns/

chance” được dùng để nói một cơ hội xảy ra trong tình huống KHÔNG đoán trước, xày ra trong những tình huống ngẫu nhiên hoặc may rủi.

Ví dụ:

  • I mean, one you have a chance of winning. – (Ý tôi là, một trong số các bạn có cơ hội chiến thắng)- tình huống không thể dự đoán trước người chiến thằng
  • Well, we finally have the chance to be alone.- (Chà, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội ở một mình)- trước đó những người này đã không biết mình sẽ được ở một mình
  • You may not have another chance to ask me what you want to know.- (Bạn có thể không có cơ hội khác để hỏi tôi những gì bạn muốn biết)

Opportunity – /ˌɑː.pɜː.ˈtuː.nə.ti/

opportunity” được dùng để nói một cơ hội xảy ra trong tình huống CÓ THỂ đoán trước, cơ hội mà chúng ta mong muốn nó xảy ra

Ví dụ:

  • The journey has highlighted a learning opportunity.- (Cuộc hành trình đã làm nổi bật một cơ hội học hỏi) – cơ hội để học được dự đoán trước
  • Having the fantastic opportunity to give feedback will help improve the way we communicate with the public. – (Có cơ hội tuyệt vời để đưa phản hồi sẽ giúp chúng ta cải thiện giao tiếp với công chúng)

Hãy để lại bình luận nếu bạn còn thắc mắc về bất cứ vấn đề gì nhé, jes sẽ phản hồi bạn ngay. Chúc bạn học thật tốt!

LEAVE A REPLY