Phân biệt “like” và “as” trong tiếng Anh

0
8063

Trong tiếng Anh, “like” và “as” đều là liên từ và giới từ có ý nghĩa là “như”. Để tránh gây nhầm lẫn, jes.edu.vn sẽ giúp bạn phân biệt những trường hợp thường gây nhầm lẫn khi sử dụng “like” và “as”.
Xem thêm:


Like – /ˈlɑɪk/

Like” là một liên từ, liên từ này thường sử dụng trong cụm “verb + like + noun/ verb” (động từ + like + danh từ/ động từ), cụm từ này mang ý nghĩa so sánh. Cụm từ này có ý nghĩa tương tự với “similar to” (giống nhau, tương tự như…)
Lưu ý: Sau “like” không thể là mệnh đề, mà chỉ có thể có danh từ, cụm từ hoặc đại từ
Ví dụ:

  • Like mother, like son – (Mẹ nào con (trai) nấy) – “mother” và “son” đều là danh từ
  • I don’t like you to talk like that. – (Tôi không thích bạn nói như thế) – “that” là đại từ

As – /az/

as” được dùng trong cụm “as + subject + verb” (as + đối tượng + động từ), cụm từ này được dùng để so sánh người hoặc cái gì với một sự việc khác.
Lưu ý: Sau “as” phải là một mệnh đề hoàn chỉnh đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ
Ví dụ:

  • Nobody sings as Michael Jackson does. (Không ai hát được như Michael Jackson làm)- “MJ does” là một cụm đầy đủ chủ vị
  • She arrived early, as I expected. (Cô ấy đến sớm, đúng như tôi dự đoán) – “I expeced” là một cụm đầy đủ chủ vị

 
as” được dùng trong cụm “as + noun” (as + Danh từ), cụm từ này có chức năng TẢ THỰC chỉ vị trí, vai trò, hay công việc của ai đó.
Ví dụ:

  • He started work as a carpenter – (Anh ấy bắt đầu với công việc như một thợ mộc)
  • I worked as a waiter when I was a student. -(Tôi từng làm bồi bàn khi còn làm sinh viên)

 
as” dùng trong cụm “as + adjective + as” (as + tính từ + as) được sử dụng để so sánh
Ví dụ:

  • I can run as fast as you can – (Tôi có thể chạy nhanh như bạn) – “fast” là tính từ

Chúc bạn học thật tốt với bài học trên. Tham khảo thêm bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY nhé!

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here