Home Học tiếng Anh Phân biệt “like” và “as” trong tiếng Anh

Phân biệt “like” và “as” trong tiếng Anh

Phân biệt “like” và “as” trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “like” và “as” đều là liên từ và giới từ có ý nghĩa là “như”. Để tránh gây nhầm lẫn, jes.edu.vn sẽ giúp bạn phân biệt những trường hợp thường gây nhầm lẫn khi sử dụng “like” và “as”.
Xem thêm:


Like – /ˈlɑɪk/

Like” là một liên từ, liên từ này thường sử dụng trong cụm “verb + like + noun/ verb” (động từ + like + danh từ/ động từ), cụm từ này mang ý nghĩa so sánh. Cụm từ này có ý nghĩa tương tự với “similar to” (giống nhau, tương tự như…)
Lưu ý: Sau “like” không thể là mệnh đề, mà chỉ có thể có danh từ, cụm từ hoặc đại từ
Ví dụ:

  • Like mother, like son – (Mẹ nào con (trai) nấy) – “mother” và “son” đều là danh từ
  • I don’t like you to talk like that. – (Tôi không thích bạn nói như thế) – “that” là đại từ

As – /az/

as” được dùng trong cụm “as + subject + verb” (as + đối tượng + động từ), cụm từ này được dùng để so sánh người hoặc cái gì với một sự việc khác.
Lưu ý: Sau “as” phải là một mệnh đề hoàn chỉnh đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ
Ví dụ:

  • Nobody sings as Michael Jackson does. (Không ai hát được như Michael Jackson làm)- “MJ does” là một cụm đầy đủ chủ vị
  • She arrived early, as I expected. (Cô ấy đến sớm, đúng như tôi dự đoán) – “I expeced” là một cụm đầy đủ chủ vị

as” được dùng trong cụm “as + noun” (as + Danh từ), cụm từ này có chức năng TẢ THỰC chỉ vị trí, vai trò, hay công việc của ai đó.
Ví dụ:

  • He started work as a carpenter – (Anh ấy bắt đầu với công việc như một thợ mộc)
  • I worked as a waiter when I was a student. -(Tôi từng làm bồi bàn khi còn làm sinh viên)

as” dùng trong cụm “as + adjective + as” (as + tính từ + as) được sử dụng để so sánh
Ví dụ:

  • I can run as fast as you can – (Tôi có thể chạy nhanh như bạn) – “fast” là tính từ

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM