Home Tài Liệu - Giáo Trình Minano Nihongo NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 23

NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 23

NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 23

Bộ giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và phổ biến nhất trong các trung tâm dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng học quyển đầu tiên dành cho cấp độ sơ cấp 1, trong giáo trình sơ cấp 1 được chia ra làm 25 bài bao gồm từ vựng, ngữ pháp, phần dịch, hội thoại và bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ngữ pháp Minna no Nihongo bài 23 nhé!

1. + とき

 • Cấu trúc : Động từ thể từ điển / động từ thể ない / danh từ の / danh từ の / tính từ đuôi い / tính từ đuồi な / danh từ の + とき
 • Nghĩa : Khi~
 • Cách dùng :
  Nối 2 mệnh đề của câu.
  Biểu thị thời điểm mà trạng thái, động tác hay hiện tượng được diễn đạt ở mệnh đề sau diễn ra
  Thời của tính từ, danh từ bổ nghĩa cho không phụ thuộc vào thời của câu chính
 • Ví dụ :
  しんぶんをよむとき、めがねをかけます。
  Tôi đeo kính khi đọc báo
  でかけるとき、いってまいりますといいます。
  Khi ra ngoài thì nói là “Tôi đi đây”
  こない時とき、わたしにれんらくしてください。
  Khi bạn không đến thì hãy liên lạc với tôi
  ひま)なとき、えいがをみます。
  Khi rảnh rỗi thì tôi xem phim
  27さいのとき、けっこんしました。
  Khi tôi 27 tuổi, tôi đã kết hôn

2. Động từ thể từ điển / Động từ thể た + とき

 • Nghĩa : Khi
 • Cách dùng :
  Động từ thể từ điển + とき : hành động chưa kết thúc
  Động từ た + とき : hành động đã kết thúc
 • Ví dụ :
  とうきょうへいくとき、このかばんを かいました。
  Tôi đã mua chiếc cặp này khi đi Tokyo。
  Chiếc cặp này được mua trên đường đi đến Tokyo )
  とうきょうへいったとき、このかばんをかいました。
  Tôi đã mua chiếc cặp này khi đi Tokyo(Chiếc cặp này được mua sau khi đã đến Tokyo )
  でかけるとき、でんきをけしてください。
  Khi ra khỏi nhà, hãy tắt điện
  でた時とき、ドアをしめてください。
  Khi ra khỏi nhà, hãy đóng cửa

3. Động từ thể từ điển / động từ thể ない + と,~

 • Nghĩa: ~ thì/là ~
 • Cách dùng :
  [と] dùng để nối 2 mệnh đề của câu
  Diễn tả một kết quả tất yếu của một hành động nào đó.
  Không sử dụng để biểu hiện một ý hướng, một hy vọng, rủ rê hay một sự nhờ vả.
 • Ví dụ:
  このボタンを おすと、おつりが でます。
  Nếu bấm nút này thì tiền thừa sẽ chạy ra
  これを まわすと、おとが おおきく なります。
  Nếu vặn cái này thì tiếng sẽ to lên
  みぎへ まがると、ゆうびんきょくが あります。
  Nếu rẽ phải thì sẽ có một cái bưu điện.
  にほんごが わからないと、こまりますよ。
  Nếu không biết tiếng Nhật thì sẽ khó khăn đấy.
  もっとがんばらないごうかくできません。
  Nếu không cố gắng hơn nữa thì sẽ không thể đỗ được

4. Danh từ が tính từ / động từ

 • Cách dùng: Dùng để diễn tả hiện tượng tự nhiên, một trạng thái hay một tình huống nào đó
 • Ví dụ:
  おとが ちいさいです。
  Tiếng nhỏ
  てんきが あかるくなりました。
  Thời tiết trở nên quang đãng

5. Danh từ (đại điểm)+ を + động từ

 • Cách dùng : dùng để chỉ địa điểm, vị trí nơi mà 1 người hay 1 vật nào đó đi qua
 • Ví dụ :
  こうえんをさんぽします。
  Đi dạo ở công viên
  みちをわたります。
  Băng qua đường
  こうさてんをみぎへまがります。
  Rẻ phải ở ngã tư

Các bạn đều đã ôn lại 22 bài ngữ pháp trước rồi phải không nào ? Vậy hãy cố gắng học tiếp bài 23 này nhé! Chúc bạn càng ngày học tiếng Nhật càng giỏi nhé!