Home Tài Liệu - Giáo Trình Minano Nihongo NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 3

NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 3

NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 3

Trong bài viết ngữ pháp Minna no Nihongo bài 3, chúng ta sẽ được học về các điểm ngữ pháp nói về đại điểm liên quan đến [ここ], [そこ],  [あそこ] và [どこ]. Ngoài ra, chúng ta còn được học thêm về các dùng của [の] để nói về xuất xứ của vật gì đó và mẫu câu giao tiếp vô cùng phổ biến [そですか]. Bây giờ, bắt đầu học nhé!

1. ここ / そこ / あそこ は N (địa điểm) です

 • Nghĩa : Chỗ này/ chỗ kia/ chỗ đó là N(địa điểm) .
  [ここ] Chỗ này (ở gần người nói)
  [そこ] Chỗ đó (ở gần người nghe)
  [あそこ] Chỗ kia (ở xa người nói và người nghe)
 • Cách dùng : giới thiệu, chỉ cho ai đó một nơi nào đó
 • VD:
  ここは うけつけ です。
  Đây là bàn tiếp tân

*Để thể hịên sự lịch thiệp, cung kính đối với người đang nghe, chúng ta có thể dùng những từ sau với nghĩa tương tự :
[こちら] thay cho [ここ]
[そちら] thay cho [そこ]
[あちら] thay cho [あそこ]

2. N は どこ / どちら ですか。

 • Nghĩa : N ở đâu ?
  [どこ ] , [どちら] đều có nghĩa là ở đâu, nhưng [どちら] lịch sự hơn.
 • Cách dùng : Hỏi cái gì hay ai ở đâu
  *N có thể là vật lẫn người hoặc là [ここ], [そこ] ,[あそこ]
 • VD:
  – トイレは どこ / どちら ですか。
  Nhà vệ sinh ở đâu ?
  – ミラーさんは どこ / どちら ですか。
  Anh Miller đang ở đâu ?
  – ここは どこ / どちら ですか。
  Đây là đâu ?

3. N1 は N2 (ĐỊA ĐIỂM) です

 • Nghĩa : N1 đang ở N2(địa điểm)
  *N1 là vật, người hay [ここ], [そこ] ,[あそこ]
 • Cách dùng : cho biết một ai hay một cái gì đang ở đâu
 • VD :
  トイレは あちらです。
  Nhà vệ sinh ở đằng kia.
  ミラーさんは じむしょです。
  Anh Miller ở văn phòng.
  ここは きょうしつです。
  Đây là phòng học.

4. N1 の N2

 • Nghĩa : N1 của/ từ N2
  *N1 là tên một quốc gia hay tên một công ty, N2 là một sản phẩm nào đó.
 • Cách dùng : Nói về xuất xứ, nguồn gốc của một sản phẩm hay đồ vật nào đó
 • VD :
  IMCのコンピューターです。
  Máy tinh của công ty IMC.
 • Để đặt câu hỏi về xuất xứ, nguồn gốc của một sản phẩm hay đồ vật nào đó, ta dùng thêm [どこの] + sản phẩm:
  VD:
  これはどこのワインですか?
  Đây là rượu nước nào vậy ?
  イタリアのワインです。
  Rượu Ý ạ.

5. お国はどちらですか

 • Nghĩa : Anh chị là người nước nào ?
  *Phải sử dụng [どちら] để thể hiện sự lịch sự trong câu nói
 • Cách dùng : Để hỏi về đất nước của ai đó
 • VD:
  お国はどちらですか?
  Anh chị là người nước nào ?
  ベトナムです。
  Việt Nam.

Hy vọng các bạn sẽ có thể nắm vững ngữ pháp Minna no Nihongo bài 3 trên, đồng thời đừng quên ôn lại 2 bài trước nhé!