Home Tài Liệu - Giáo Trình Minano Nihongo NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 15

NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 15

NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 15

Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn ngữ pháp Minna no Nihongo bài 15. Trong bài 15, các bạn sẽ được củng cố lại kiến thức của động từ thể て, đồng thồi học thêm những cấu trúc bổ ích mới . Cùng xem qua nhé!

1. Động từ thể て + もいいです

 • Nghĩa : Làm ~ được
 • Cách dùng : Nói với ai đó rằng họ được phép làm điều gì đó
 • Ví du :
  しゃしん を とって も いい です。
  Bạn có thể chụp hình
  たばこ を すって も いい です か。
  Tôi có thể hút thuốc không ?

2. Động từ thể て + は いけません

 • Nghĩa : Không được làm ~
 • Cách dùng : Nói với ai đó rằng họ không được phép làm điều gì đó
  *Chữ [は ] được đọc là [わ]
 • Ví dụ :
  ここ で たばこ を すって は いけません
  Bạn không được phép hút thuốc ở đây

*Nếu là câu hỏi thì phải trả lời theo ví dụ sau :
Ví dụ :
せんせい 、ここ で あそんで も いい です か?
Thưa ngài, chúng con có thể chơi ở đây được không ?
はい、いいです
Được chứ
いいえ、いけません
Không, các con không được phép

3. Động từ thể て + います

 • Cách dùng : Để nói về thực trạng (kết quả của một hành động) vẫn còn lại, vẫn tiếp diễn đến hiện tại
 • Ví dụ :
  わたしはけっこんしています。
  Tôi đã kết hôn rồi
  わたしはたなかさんをしっています。
  Tôi biết anh Tanaka
  わたしはおおさかにすんでいます。
  Tôi sống ở Osaka
  私はカメラをもっています。
  Tôi có một chiếc máy ảnh

4. Động từ thể て + います

 • Cách dùng :
  Dùng để nói về tập quán, thói quen ( những hành động lặp đi lặp lai trong khoảng thời gian dài)
  Dùng để hỏi về nghề nghiệp hay tình cảnh của ai
  Dùng để trả lời cho câu hỏi [おしごとはなんですか]
 • Ví dụ :
  IMCはコンプーターをつくっています。
  Công ty IMC sản xuất máy tính
  スーパーでフィルムをうっています。
  Ở siêu thị có bán phim
  ミラーさんはIMCではたらいています。
  Anh Miller làm việc ở công ty IMC
  いもうとはだいがくでべんきょうしています。
  Em gái tôi học đại học

5. 知(し)りません

 • Nghĩa : Không biết
 • Cách dùng : Thể phủ định của [しっています] là [しりません]
 • Ví dụ :
  しやくしょのでんわばんごうをしっていますか。
  Anh biết số điện thoại của văn phòng hành chính quận không ?
  はい、しっています。
  Vâng, tôi biết
  いいえ、しりません。
  Không, tôi không biết

Đó lá tất cả của bài học hôm nay. Mong các bạn sẽ cố gắng học và gặt hái được nhiều thành công trên chặn đường phía trước nhé!