Home Học tiếng Nhật Luật doanh nghiệp tiếng Nhật là gì?

Luật doanh nghiệp tiếng Nhật là gì?

Luật doanh nghiệp tiếng Nhật là gì?
Luật doanh nghiệp trong tiếng Nhật là gì?

Luật doanh nghiệp tiếng Nhật là gì? Luật pháp là chủ đề mà bạn không thể bỏ qua trong quá trình học tiếng Nhật, vì đây được xem là một chủ đề khá quan trọng và thiết thực. Với những bạn đang gặp rắc rối về chủ đề Luật, hãy theo dõi bài viết này để biết Luật doanh nghiệp trong tiếng Nhật là gì nhé.
Luật doanh nghiệp tiếng Nhật là 会社法 (かいしゃほう), đọc là kaisha hō. Luật doanh nghiệp là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quyền, quan hệ và hành vi của người, công ty, tổ chức và doanh nghiệp.
Sau đây là một số ví dụ Luật doanh nghiệp tiếng Nhật trong câu:

  • 会社法においても、内部統制システムの構築が義務づけられています。Luật doanh nghiệp của Nhật Bản bắt buộc các công ty phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • なお、藤森 文雄氏は、会社法に定める社外取締役です。Hơn nữa, ông Fujimori đã được chỉ định làm giám đốc không điều hành theo luật doanh nghiệp.
  • 主に金融法、会社法の分野で活躍しています。Ông ấy chủ yếu tham gia vào các lĩnh vực tài chính và luật doanh nghiệp.

XEM THÊM: Từ vựng tiếng Nhật về chủ đề pháp luật
Vậy là bạn đã nắm được những thông tin mới về Luật doanh nghiệp tiếng Nhật là gì. Chúc các bạn học tốt.