Home Học tiếng Nhật Hạng mục tiếng Nhật là gì?

Hạng mục tiếng Nhật là gì?

Hạng mục tiếng Nhật là gì? Chủ đề xây dựng là chủ đề mà chúng ta không thể bỏ qua trong quá trình học tiếng Nhật. Với những bạn đang gặp rắc rối về từ vựng, hãy theo dõi bài viết này để biết Hạng mục trong tiếng Nhật là gì nhé.
Hạng mục tiếng Nhật là 項目(こうもく), romaji đọc là kensetsu kōmoku.
Một số ví dụ về Hạng mục tiếng Nhật trong câu:

  • 選択した分類項目を表示するコントロール。Một bộ phận điều khiển cá hạng mục đã chọn.
  • 内容な項目別分わける。Chia nội dung thành các hạng mục khác nhau.
  • 位置または項目による統合を行う。Thay đổi hợp nhất được thực hiện theo vị trí hoặc theo hạng mục.

XEM THÊM: Tổng hợp từ nhật tiếng Nhật N5
Vậy là bạn đã nắm được những thông tin mới về Hạng mục tiếng Nhật là gì. Chúc các bạn học tốt.