Home Học tiếng Nhật Hạng mục công trình tiếng Nhật là gì?

Hạng mục công trình tiếng Nhật là gì?

Hạng mục công trình tiếng Nhật là gì? Xây dựng là chủ đề không quá khó trong quá trình học tiếng Nhật. Với những bạn đang gặp rắc rối về chủ đề xây dựng, hãy theo dõi bài viết này để biết Hạng mục công trình trong tiếng Nhật là gì nhé.
Hạng mục công trình tiếng Nhật là 建設項目(けんせつこうもく), romaji đọc là kensetsu kōmoku.
Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến Hạng mục công trình:

  • 建設工事 (けんせつこうじ) : Công trình xây dựng
  • 基礎工事(きそこうじ): Công trình cơ bản
  • 河川改修工事(かせんかいしゅうこうじ): Công trình thủy lợi
  • 建物 (たてもの): Công trình kiến thức
  • 学術論文(がくじゅつろんぶん): Công trình khoa học
  • 土木(どぼく): Công trình công cộng
  • 復旧工事(ふっきゅうこうじ): Công trình trùng tu

XEM THÊM: Từ vựng tiếng Nhật về chủ đề xây dựng
Vậy là bạn đã nắm được những thông tin mới về Hạng mục công trình tiếng Nhật là gì. Chúc các bạn học tốt.