Home Học tiếng Nhật Vệ sinh môi trường tiếng Nhật là gì?

Vệ sinh môi trường tiếng Nhật là gì?

Vệ sinh môi trường tiếng Nhật là gì?
Vệ sinh môi trường trong tiếng Nhật là gì

Vệ sinh môi trường tiếng Nhật là gì? Chủ đề môi trường là một chủ đề không thể bỏ qua trong quá trình học tiếng Nhật được vì chủ đề này sẽ giúp bạn rất nhiều và sử dụng thường xuyên. Với những bạn đang tìm hiểu về từ vựng trong lĩnh vực môi trường, hãy theo dõi bài viết này để biết Vệ sinh môi trường trong tiếng Nhật là gì nhé.
Vệ sinh môi trường tiếng Nhật là 環境衛生, đọc là kankyō eisei. Nghĩa là hoạt động vệ sinh môi trường hay chăm sóc sức khỏe môi trường.
Các từ vựng tiếng Nhật về chủ đề môi trường:

 • 環境(かんきょう): Môi Trường
 • 自然(しぜん): Tự Nhiên
 • 天然(てんねん): Thiên Nhiên
 • 汚染(おせん): Ô Nhiễm
 • 産業化(さんぎょうか): Công Nghiệp Hóa
 • 技術(ぎじゅつ): Công Nghệ
 • 農業(のうぎょう): Nông Nghiệp
 • 家畜(かちく): Chăn Nuôi
 • 林業(りんぎょう): Lâm Nghiệp
 • 無駄(むだ): Lãng Phí
 • エネルギー: Năng Lượng
 • 需給(じゅきゅう): Nhu Cầu
 • 化石燃料(かせきねんりょう): Nhiên Liệu Hóa Thạch
 • 再生化のエネルギー(さいせいかのうエネルギー): Năng Lượng Tái Tạo
 • 太陽エネルギー(たいようイネルギー): Năng Lượng Mặt Trời
 • 風力(ふうりょく): Năng Lượng Gió
 • 水力(すいりょく): Năng Lượng Nước
 • 電力(でんりょく): Năng Lượng Điện
 • 原発(げんぱつ): Hạt Nhân
 • きれいなイネルギー: Năng Lượng Sạch
 • 省エネルギー(しょうエネルギー): Tiết Kiệm Năng Lượng
 • 炭酸ガス(たんさんガス): CO2
 • 排出(はいしゅつ): Thải Khí
 • 炭酸排出(たんさんはいしゅつ): Thải Khí CO2
 • カーボンフットプリント: Mỏ Than

Vậy là bạn đã nắm được những thông tin mới về từ vựng và hy vọng bài viết đã trả lời được thắc mắc của bạn với câu hỏi Vệ sinh môi trường tiếng Nhật là gì.