Home Học tiếng Anh [PDF] 170 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết

[PDF] 170 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết

[PDF] 170 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết

Bạn đang muốn tự học tiếng Anh mà không biết phải bắt đầu từ đâu? Bạn muốn ôn luyện lại kiến thức đã học? Hãy thử sức với bộ bài tập collocation dưới đây để đánh giá chính xác trình độ bản thân mình nhé.

Tổng hợp bài tập Collocation thường gặp trong đề thi chính thức

TRÍCH TỪ TÀI LIỆU

1. If you don’t want your business to …… bankrupt, avoid consulting those will to step out on a limb.

A. come B. take C. go D. pay

2. Lawyers are naturally keen to have …… with anyone who could provide him with incontrovertible evidence concerning the lawsuits they’re in charge.

A. contact B. association C. connection D. communication

3. In Physics class, we are told that resistance wire can be found in electrical …… such as a heater or an oven.

A. device B. appliance C. utensil D. gadget

4. Entering the meeting half an hour late, he tried to …… an excuse, still the strict chairman of the board told him to leave the room.

A. make B. do C. give D. have

5. It seems that they had had a…… row, as she had locked him out of the apartment all night long.

A. freezing B. warming C. grieving D. blazing

6. In some cultures, that men make eye contact …… women is strictly forbidden outsides the immediate family.

A. on B. to C. with D. for

7. The recent heavy rains have contributed to ease the water …… resulted from the severe prolonged drought.

A. shortage B. lack C. absence D. deprivation

8. Students in private schools often receive more …… attention from teachers; therefore, they have more chance to reach their full learning potential.

A. personal B. individual C. distinctive D. unique

9. That manufacturer is worldly-known for select only ingredients that meet their very strict …… of quality and renewability.

A. demands B. necessities C. criterions D. requirements

10. Despite the development of e-books and online reading materials, printed books are still regarded as a wonderful …… of entertainment.

A. resource B. place C. source D. replacement

File download bài tập Collocation pdf kèm đáp án chi tiết

https://drive.google.com/drive/folders/1hFwH6Uxwv5ktdl6697b5lEjXxUhfZM4v

Qua việc áp dụng kiến thức để giải các bài tập về collocation kể trên. Chúng mình tin bạn đã phần nào đánh giá được năng lực, trình độ của bản thân. Hãy có cho mình kế hoạch ôn luyện và lộ trình hợp lý để cải thiện điểm số, năng lực của bản thân bạn nhé.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM