Home Học tiếng Anh Nhà 3 tầng tiếng Anh là gì?

Nhà 3 tầng tiếng Anh là gì?

Nhà 3 tầng tiếng Anh là gì?

Với những kiểu nhà trong tiếng Anh sẽ có nhiều cách nói khác nhau. Nếu bạn đang tìm hiểu về nhà ở thì nhà 3 tầng là một từ vựng phù hợp. Hãy cùng JES tìm hiểu xem với từ nhà 3 tầng thì sẽ như thế nào.
Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa, cách phát âm của từ nhà 3 tầng trong tiếng anh nhé:

Tiếng Anh Phát âm
Nhà 3 tầng 3 storey house /θriː ˈstɔːri haʊs/

Với từ 3 storey house, thì cách phát âm của Anh-Anh và Anh-Mỹ là khác nhau. Hi vọng với những thông tin mà JES cung cấp bạn sẽ dễ dàng nâng cao thêm vốn từ vựng của mình.