[Mới nhất] Tổng hợp đáp án Tactics for Listening Developing

0
40413
[Mới nhất] Tổng hợp đáp án Tactics for Listening Developing

Tactics for Listening Developing thuộc bộ sách Tactics for Listening của Oxford. Bộ sách gồm 3 cuốn với 3 trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp, tương ứng với tựa đề sách là Basic – Developing – Expanding. Bài viết dưới đây tổng hợp đáp án của cuốn thứ 2, tức là Tactics for Listening Developing.

1. Giới thiệu chung về Tactics for Listening Developing

Thông tin 

Bìa sách

Tác giảJack C. Richards tactics for listening developing
NXBOxford
Nội dung
  • Cung cấp những chủ đề khó hơn, phức tạp hơn: The weekend, City Transportation, renting a car…
  • Xuất hiện những đoạn văn dài với cấu trúc phức tạp hơn
  • Câu hỏi dài và ngữ pháp phức tạp hơn

2. Tổng hợp đáp án Tactics for Listening Developing

UNIT 1: THE WEEKEND

Getting readyanswers will vary
Let’s listen1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a
1. She was too tired         2. next weekend
3. next month                  4. three
5. a really good-looking guy she met            6. slept
Task 1: 1 No, 2 No, 3 Yes, 4 Yes, 5 No, 6 Yes
Task 2: 1c, 2b, 3c, 4b, 5b, 6c
Task 1: 1c, 2b, 3a, 4c
Task 2: 1a False, 1b True, 2a False, 2b True, 3a False,
3b True, 4a True, 4b False.
Answers:
1. three             2. in a high school party
3. by bus           4. a birthday

UNIT 2: TRANSPORTATION

Getting readyanswers will vary
Let’s ListenA2, B1, C4, D1, E6, F3
Task 1: 1 False, 2 False, 3 True, 4 False
Task 2: 1b, 2b, 3a, 4a
Task 1: 1. Not good, 2. Good, 3. Okay, 4. Okay
Task 2: 1a, 2c, 3b, 4c

UNIT 3: RENTING A CAR

Getting ready1D, 2F, 3E, 4B, 5C, 6A
Let’s ListenA5, B3, C2, D4, E1, F6
Task 1:
1. one week, medium, airport
2. weekend, large, city
3. one week, small, airport
4. more than one week, medium, airport
Task 2: 1c, 2b, 3a, 4b
Task 1: 1. Accept, 2. Refuse, 3. Refuse, 4. Accept,
5. Refuse, 6. Accept
Task 2: 1 True, 2 False, 3 False, 4 True, 5 True, 6 False
Answers:

  • The customer already has a city guide.
  • The customer only needs the car for two days.
  • The customer wants to join to save a lot of money.

UNIT 4: PARTIES

Getting ready1b, 2d, 3e, 4f, 5c, 6a
Let’s listen1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6a
Answers:
1. an anniversary      2. pizza is a dessert
3. about 7:30           4. Susie
5. in the park           6. tomorrow night
Task 1: A4, B6, C1, D5, E3, F2
Task 2: 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a
Task 1: 1a, 2a, 3b, 4b
Task 2: 1d, 2b, 3a, 4c

UNIT 5: RESTAURANTS

Getting readyAnswer will vary
Let’s Listen1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a
Answers:
1. She has a huge lunch     2. hamburgers
3. cook        4. She doesn’t feel like eating steak
5. pizza                             6. Japanese food
7. He’s sick of junk food      8. Thai vegetarian
Task 1: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b
Task 2: 1. False, 2. True, 3. False 4 True, 5. True, 6. False
Task 1: Answers:
1. Good: the menu, the food, the prices.
Not good: the location, the interior
2. Good: the location, the interior, the menu, the food.
Not good: the prices.
3. Good: the interior, the menu, the food, the prices.
Not good: the location.
4. Good: the location, the food, the prices.
Not good: the interior, the menu.
Task 2: 1 no, 2 yes, 3 yes, 4 yes.

UNIT 6: SHOPPING

Getting readyAnswer will vary
Let’s ListenA3, B2, C6, D4, E1, F5
Task 1: Answers:
1.the style: Okay
the color: Good      the size: Not good.
2.the price: Not good
the color: Good     the size: Good
3.the style: Good
the color: Okay     the price: Okay
4.the price: Good
the color: Okay      the size: Not good
Task 2: 1 no, 2 yes, 3 yes, 4 no
Task 1: 1a, 2a, 3a, 4c
Task 2: 1b, 2a, 3d, 4c

Mong rằng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc luyện nghe cũng như luyện phát âm tiếng Anh. Mặc dù không phải sách chuyên dạy phát âm nhưng việc sử dụng giọng Anh – Mỹ cho cả giáo trình cũng là một cách giúp các bạn nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn.
Xem thêm: Tactics for Listening Basic – Developing – Expanding (Download trọn bộ)

4.7/5 - (109 bình chọn)