Home Học tiếng Nhật Từ vựng tiếng Nhật Cách nói “Chúc mừng sinh nhật” bằng tiếng Nhật

Cách nói “Chúc mừng sinh nhật” bằng tiếng Nhật

Một trong những câu hỏi hàng đầu mà mọi người hỏi tôi là “Làm thế nào để bạn nói” Chúc mừng sinh nhật “bằng tiếng Nhật”?
Và đây là câu trả lời!
お 誕生 日 お め で と う ま
Otanjoubi omedetou gozaiasu.
Xem thêm: trang trí sinh nhật
Nếu người đó là một người rất thân với bạn, bạn có thể bỏ qua chữ “o” đầu tiên và “gozaimasu” cuối cùng. (Những biểu thức này làm cho cụm từ nghe có vẻ lịch sự). Vì vậy, nếu bạn muốn nói “Chúc mừng sinh nhật” với bạn của mình, bạn có thể nói,
誕生 日 お め と
Tanjoubi omedetou!
Bây giờ nó ngắn hơn một chút!
Trong thực tế, め と omedetou cũng có thể được sử dụng để có nghĩa là “chúc mừng”. Xem các ví dụ dưới đây:
卒業 お め で う (bình thường)
Sotsugyou omedetou.
“Chúc mừng tốt nghiệp của mình.”
結婚おめでとう. (Bình thường)
Kekkon omedetou.
ご結婚おめでとうございます. (Lịch sự)
Gokekkon omedetou gozaimasu.
“Xin chúc mừng về hôn nhân của bạn.”
昇進おめでとう. (Bình thường)
Shoushin omedetou.
ご昇進おめでとうございます. (Lịch sự)
Goshoushin omedetou gozaimasu.
“Chúc mừng bạn đã thăng chức.”