Home Khái Niệm Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì

Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì

Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì

Bài học bộ thủ tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ học về Bộ lực 力 Lì là bộ thủ rất cần thiết cho việc học tiếng Trung nằm Trong 214 bộ thủ cần phải học. Bắt đầu ngay nhé!

1. Giới thiệu về bộ Lực trong tiếng Trung

 • Số nét: 2 nét
 • Cách đọc: lì
 • Hán Việt: Lực
 • Ý nghĩa: Sức mạnh

1.1 Từ đơn chứa bộ Lực

劝 (quàn): khuyên,

加 (jiā) : thêm

办 (bàn) : làm ( những việc liên quan đến giấy tờ, văn phòng )

功 (gōng): công ( công lao),

1.2 Từ ghép chứa bộ Lực

努力 / nǔ lì/: cố gắng, nỗ lực,

动力/ dòng lì/: động lực,

帮助/ bāng zhù/: giúp đỡ,

服务/ fú wù/ : phục vụ,

家务/ jiā wù/ : việc nhà,

力量/ lìliang/: sức lực, sức mạnh,

权力/ quán lì/ : quyền lực,

勇敢/ yǒng gǎn/ :dũng cảm,

功劳/ gōng láo/: công lao,

勉强/ miǎn qiǎng /: miễn cưỡng,

2. Các mẫu câu có bộ Lực trong tiếng Trung

1. 你加个好友吧!

 • / nǐ jiā gè hǎoyǒu ba/
 • Cậu add friend đi!

2. 我会帮助你的!

 • wǒ huì bāng zhù nǐ dí !
 • Tôi sẽ giúp bạn.

3. 我该怎么办才好呢?

 • /wǒ gāi zěn me bàn cái hǎo ne/
 • Tôi phải làm thế nào mới tốt đây?

4. 你要努力学习。

 • /nǐ yào nǔ lì xué xí/
 • Cậu phải cố gắng học tập.

5. 你会做家务吗?

 • / nǐ huì zuò jiāwù ma/
 • Cậu biết làm việc nhà không?

6. 我们店会为您提供最好的服务!

 • /wǒmen diàn huì wéi nín tígōng zuì hǎo de fúwù /
 • Tiệm chúng tôi sẽ đem đến cho ngài sự phục vụ tốt nhất!

7.  这件事功劳最大的就是你了!

 • /zhè jiàn shì gōng láo zuì dà de jiù shì nǐ le/
 • Vụ này công lao to nhất là cậu đấy!

8. 你不喜欢就别做了, 不用勉强。

 • / nǐ bù xǐ huān jiù bié zuò le , bù yòng miǎnqiǎng /
 • Cậu không thích thì đừng làm nữa, không cần phải miễn cưỡng.

9. 你要勇敢去面对困难。

 • / nǐ yào yǒng gǎn qù miànduì kùnnán /
 • Cậu phải dũng cảm đối mặt với khó khăn.

10. 我劝你了你都不听。

 • /wǒ quàn nǐ le nǐ dōu bù tīng /
 • Tôi khuyên cậu rồi mà cậu không nghe.

Vừa rồi là Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì mà chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn đọc. Chúc bạn học tốt tiếng Trung nhé1