Home Ebook Sách tiếng Trung Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì

Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì

Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì

Bài học bộ thủ tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ học về Bộ lực 力 Lì là bộ thủ rất cần thiết cho việc học tiếng Trung nằm Trong 214 bộ thủ cần phải học. Bắt đầu ngay nhé!

1. Giới thiệu về bộ Lực trong tiếng Trung

 • Số nét: 2 nét
 • Cách đọc: lì
 • Hán Việt: Lực
 • Ý nghĩa: Sức mạnh

1.1 Từ đơn chứa bộ Lực

劝 (quàn): khuyên,

加 (jiā) : thêm

办 (bàn) : làm ( những việc liên quan đến giấy tờ, văn phòng )

功 (gōng): công ( công lao),

1.2 Từ ghép chứa bộ Lực

努力 / nǔ lì/: cố gắng, nỗ lực,

动力/ dòng lì/: động lực,

帮助/ bāng zhù/: giúp đỡ,

服务/ fú wù/ : phục vụ,

家务/ jiā wù/ : việc nhà,

力量/ lìliang/: sức lực, sức mạnh,

权力/ quán lì/ : quyền lực,

勇敢/ yǒng gǎn/ :dũng cảm,

功劳/ gōng láo/: công lao,

勉强/ miǎn qiǎng /: miễn cưỡng,

2. Các mẫu câu có bộ Lực trong tiếng Trung

1. 你加个好友吧!

 • / nǐ jiā gè hǎoyǒu ba/
 • Cậu add friend đi!

2. 我会帮助你的!

 • wǒ huì bāng zhù nǐ dí !
 • Tôi sẽ giúp bạn.

3. 我该怎么办才好呢?

 • /wǒ gāi zěn me bàn cái hǎo ne/
 • Tôi phải làm thế nào mới tốt đây?

4. 你要努力学习。

 • /nǐ yào nǔ lì xué xí/
 • Cậu phải cố gắng học tập.

5. 你会做家务吗?

 • / nǐ huì zuò jiāwù ma/
 • Cậu biết làm việc nhà không?

6. 我们店会为您提供最好的服务!

 • /wǒmen diàn huì wéi nín tígōng zuì hǎo de fúwù /
 • Tiệm chúng tôi sẽ đem đến cho ngài sự phục vụ tốt nhất!

7.  这件事功劳最大的就是你了!

 • /zhè jiàn shì gōng láo zuì dà de jiù shì nǐ le/
 • Vụ này công lao to nhất là cậu đấy!

8. 你不喜欢就别做了, 不用勉强。

 • / nǐ bù xǐ huān jiù bié zuò le , bù yòng miǎnqiǎng /
 • Cậu không thích thì đừng làm nữa, không cần phải miễn cưỡng.

9. 你要勇敢去面对困难。

 • / nǐ yào yǒng gǎn qù miànduì kùnnán /
 • Cậu phải dũng cảm đối mặt với khó khăn.

10. 我劝你了你都不听。

 • /wǒ quàn nǐ le nǐ dōu bù tīng /
 • Tôi khuyên cậu rồi mà cậu không nghe.

Vừa rồi là Bộ Lực trong tiếng Trung: Bộ thủ 力 Lì mà chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn đọc. Chúc bạn học tốt tiếng Trung nhé1

Cô Trần Minh Trang có hơn 8 năm kinh nghiệm trong công việc giảng dạy tiếng Trung giao tiếp. Với kiến thức và trải nghiệm cô Minh Trang mong cung cấp những thông tin mới và hữu ích nhất cho các bạn đọc đang học tiếng Hoa