Home Học tiếng Anh Bài mẫu Speaking: Talk about your ambition dream you would like to

Bài mẫu Speaking: Talk about your ambition dream you would like to

Bài mẫu Speaking: Talk about your ambition dream you would like to

Để nâng cao band điểm speaking của mình, mời bạn đọc cùng học thêm nhiều từ vựng trong chủ đề Talk about your ambition dream you would like to achieve qua bài 2 bài mẫu + bản dịch dưới đây nhé!

1. Talk about your ambitions and dreams bài số 1

Everybody always has their own dream which we work hard and achieve success in life. I also have a big ambition that I can get a full scholarship to go abroad. I think that studying abroad helps me widen knowledge more than studying in Vietnam. Developed countries have better education than developing countries. Furthermore, I also want to change the familiar learning environment and make friends with everyone around the world. The most import problem is scholarship help me not to worry about the cost of living, so I will learn in the most effective way. I like going to visit some wonderful places and know more about cultures of many countries in which I stay. I know that to achieve this dream I will have to try my best because this ambition is not easy. I hope that I can soon achieve this dream in the future. This ambition followed me from my childhood therefore I won’t never give it up.

Bản dịch:

Mỗi người luôn có ước mơ của riêng mình là chúng ta phải nỗ lực và đạt được thành công trong cuộc sống. Tôi cũng có tham vọng lớn là có thể giành được học bổng toàn phần để đi nước ngoài. Tôi nghĩ việc du học giúp tôi mở rộng kiến ​​thức hơn là học ở Việt Nam. Các nước phát triển có nền giáo dục tốt hơn các nước đang phát triển. Hơn nữa, tôi cũng muốn thay đổi môi trường học tập quen thuộc và kết bạn với mọi người trên thế giới. Vấn đề quan trọng nhất là học bổng giúp tôi không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt nên tôi sẽ học một cách hiệu quả nhất. Tôi thích đi thăm một số địa điểm tuyệt vời và biết thêm về văn hóa của nhiều quốc gia nơi tôi lưu trú. Tôi biết rằng để đạt được ước mơ này tôi sẽ phải cố gắng hết mình vì hoài bão này không hề dễ dàng. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sớm đạt được ước mơ này trong tương lai. Tham vọng này đã theo tôi từ thuở ấu thơ nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó.

2. Talk about your ambitions and dreams bài số 2

In the future, I want to become an interpreter. Being an interpreter is a very exciting job. Firstly, I want to acquire more and more languages. During my childhood, I was impressed by English cartoons. I spent along time watching and have troubles with it. I couldn’t understand what they conveyed because of the different speech between us. From that time forward, I determine myself and take account of learning English. I know my ability isn’t as well as a lot of people’s but I am still improving my skill day by day and all the difficulties won’t be able to hold me up. To sum up, I want to be an excellent interpreter by the time I have grown up.

Bản dịch:

Trong tương lai, tôi muốn trở thành một phiên dịch viên. Phiên dịch viên là một công việc rất thú vị. Đầu tiên, tôi muốn học được nhiều ngôn ngữ hơn. Trong thời thơ ấu của tôi, tôi đã bị ấn tượng bởi phim hoạt hình tiếng Anh. Tôi đã dành thời gian xem và gặp rắc rối với nó. Tôi không thể hiểu những gì họ truyền đạt vì cách nói khác nhau giữa chúng tôi. Từ đó trở đi, tôi quyết tâm và tính đến việc học tiếng Anh. Tôi biết khả năng của mình không bằng nhiều người nhưng tôi vẫn đang từng ngày trau dồi kỹ năng của mình và mọi khó khăn sẽ không thể ghìm được tôi. Tóm lại, tôi muốn trở thành một thông dịch viên xuất sắc khi lớn lên.

Trên đây là 2 bài mẫu speaking hay nhất về Talk about your ambition dream you would like to achieve. Hy vọng rằng bài viết này sẽ là nguồn ôn tập speaking hữu ích để bạn có thể nâng cao band điểm của mình. Chúc bạn thành công!