Home Học tiếng Anh Viêm nướu tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Viêm nướu tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Viêm nướu” có nghĩa là gingivitis với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/

Một số từ liên quan đến “Viêm nướu”

  • Oral Health Issue – /ˈɔːrəl hɛlθ ˈɪʃuː/: Vấn đề về sức khỏe nướu
  • Dental Condition – /ˈdɛntəl kənˈdɪʃən/: Tình trạng nướu
  • Bleeding Gums – /ˈbliːdɪŋ ɡʌmz/: Nướu chảy máu
  • Periodontal Disease – /ˌpɛriəˈdɒntəl dɪˈziːz/: Bệnh nướu
  • Dental Hygiene Problem – /ˈdɛntəl ˈhaɪdʒiːn ˈprɒbləm/: Vấn đề vệ sinh răng miệng
  • Gum Irritation – /ɡʌm ˌɪrɪˈteɪʃən/: Kích thích nướu
  • Swollen Gums – /ˈswəʊlən ɡʌmz/: Nướu sưng
  • Dental Disorder – /ˈdɛntəl dɪsˈɔːdər/: Rối loạn nướu
  • Gum Health – /ɡʌm hɛlθ/: Sức khỏe nướu

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Viêm nướu” và dịch nghĩa

1. Regular dental check-ups can help prevent the onset of gingivitis.

=> Kiểm tra nha khoa đều đặn có thể giúp ngăn chặn sự xuất hiện của viêm nướu.

2. Poor oral hygiene is a leading cause of gingivitis.

=> Vệ sinh răng miệng kém là một trong những nguyên nhân hàng đầu của viêm nướu.

3. Gingivitis is reversible, but prompt treatment is necessary to prevent further complications.

=> Viêm nướu có thể đảo ngược, nhưng điều trị kịp thời là cần thiết để ngăn chặn các biến chứng tiếp theo.

4. The dentist recommended a special toothpaste for patients with gingivitis.

=> Bác sĩ nha khoa khuyến nghị một loại kem đánh răng đặc biệt cho bệnh nhân có viêm nướu.

5. Gingivitis is characterized by red, swollen gums that may bleed during brushing.

=> Viêm nướu được đặc trưng bởi nướu đỏ, sưng phồng có thể chảy máu khi đánh răng.

6. Tooth sensitivity can be a symptom of advanced gingivitis.

=> Tính nhạy cảm của răng có thể là triệu chứng của viêm nướu tiến triển.

7. Maintaining good oral hygiene is crucial in preventing gingivitis.

=> Duy trì vệ sinh răng miệng tốt là quan trọng để ngăn chặn viêm nướu.

8. Gingivitis is often caused by the accumulation of plaque on the teeth.

=> Viêm nướu thường do sự tích tụ của mảng bám trên răng.

9. The dentist provided a treatment plan to address the patient’s gingivitis.

=> Bác sĩ nha khoa cung cấp một kế hoạch điều trị để giải quyết tình trạng viêm nướu của bệnh nhân.

10. Early detection and treatment of gingivitis can prevent more serious dental problems.

=> Việc phát hiện và điều trị sớm viêm nướu có thể ngăn chặn các vấn đề nha khoa nghiêm trọng hơn.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn