Home Định Nghĩa Vách ngăn phòng tiếng Anh là gì

Vách ngăn phòng tiếng Anh là gì

Vách ngăn phòng tiếng Anh là gì

Vách ngăn phòng tiếng Anh là gì? Có nhiều cách để dịch từ “vách ngăn phòng” sang tiếng Anh. Bài viết dưới đây của JES sẽ chỉ cho các bạn 2 cách sử dụng từ này trong tiếng Anh, hãy cùng theo dõi nhé!

Nghĩa thông dụng Ví dụ
Room partition vách ngăn phòng The dining room was divided
up by room partitions.

Vì đây là danh từ ghép nên mỗi từ sẽ được phát âm riêng biệt. Có 2 cách phát âm từ partition, theo giọng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE):

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ruːm/ /pɑːˈtɪʃn/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ruːm/ /pɑːrˈtɪʃn/

Ngoài ra, khi sử dụng bộ chuyển ngữ của Google, các bạn sẽ tìm được một cách dịch khác của vách ngăn phòng, đó là:

Nghĩa thông dụng Ví dụ
Room divider
(Danh từ)
vách ngăn phòng The dining room was divided
up by room dividers.

Giống như room partition, room divider cũng là danh từ ghép và được phát âm tách biệt. Có sự khác biệt nhỏ trong việc phát âm từ divider trong tiếng Anh – Anh (BrE) và tiếng Anh – Mỹ (NAmE):

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ruːm/ /dɪˈvaɪdə(r)/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ruːm/ /dɪˈvaɪdər/


Hi vọng với 2 cách dịch sang tiếng Anh này, JES đã giúp các bạn giải đáp cho câu hỏi vách ngăn phòng tiếng Anh là gì để hỗ trợ cho các bạn trong việc học tập.