Home Học tiếng Anh Quá khứ của Lay là gì?

Quá khứ của Lay là gì?

Quá khứ của Lay là gì?

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Lay là một trong những động từ bất quy tắc rất thông dụng. Nếu bạn muốn tìm lời giải cho câu hỏi Quá khứ của Lay là gì? Vậy bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây. Hi vọng những thông tin mà JES cung cấp sẽ bổ sung kiến thức mới cho bạn đọc.

Quá khứ của động từ Lay là gì?

Quá khứ của Lay là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
lay laid laid đặt, để

Ví dụ:

  • The plan is to lay (= build) the foundations for the new apartments in October.
  • She laid aside her book and went to answer the phone.

Một số động từ cùng quy tắc với Lay

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Inlay Inlaid Inlaid
Interlay Interlaid Interlaid
Pay Paid Paid
Say Said Said
Soothsay Soothsaid Soothsaid

Quá khứ của Lay là gì?

Cách chia động từ Lay

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lay lay lays lay lay lay
Hiện tại tiếp diễn am laying are laying is laying are laying are laying are laying
Quá khứ đơn laid laid laid laid laid laid
Quá khứ tiếp diễn was laying were laying was laying were laying were laying were laying
Hiện tại hoàn thành have laid have laid has laid have laid have laid have laid
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been laying have been laying has been laying have been laying have been laying have been laying
Quá khứ hoàn thành had laid had laid had laid had laid had laid had laid
QK hoàn thành Tiếp diễn had been laying had been laying had been laying had been laying had been laying had been laying
Tương Lai will lay will lay will lay will lay will lay will lay
TL Tiếp Diễn will be laying will be laying will be laying will be laying will be laying will be laying
Tương Lai hoàn thành will have laid will have laid will have laid will have laid will have laid will have laid
TL HT Tiếp Diễn will have been laying will have been laying will have been laying will have been laying will have been laying will have been laying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lay would lay would lay would lay would lay would lay
Conditional Perfect would have laid would have laid would have laid would have laid would have laid would have laid
Conditional Present Progressive would be laying would be laying would be laying would be laying would be laying would be laying
Conditional Perfect Progressive would have been laying would have been laying would have been laying would have been laying would have been laying would have been laying
Present Subjunctive lay lay lay lay lay lay
Past Subjunctive laid laid laid laid laid laid
Past Perfect Subjunctive had laid had laid had laid had laid had laid had laid
Imperative lay Let′s lay lay

XEM THÊM: Những động từ bất quy tắc thông dụng nhất 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM