Home Định Nghĩa Máy phun thuốc tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Máy phun thuốc tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Máy phun thuốc tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Máy phun thuốc tiếng Anh là gì? Muốn biết từ này tiếng Anh viết thế nào, vị trí trong câu ra sao,… thì theo dõi bài viết dưới đây của JES nhé!

Nghĩa thông dụng Ví dụ
Spraying machine máy phun thuốc And we of course can spray insecticides by using spraying machine.

Vì đây là danh từ ghép nên sẽ phát âm hai từ này riêng biệt. Theo từ điển Oxford, hai từ này dù nói theo giọng Anh – Anh (BrE) hay Anh – Mỹ (NAmE) đều giống nhau:

  • Spray: /spreɪ/
  • Machine: /məˈʃiːn/

Dưới đây là một số ví dụ để các bạn có thể hình dung cách dùng và vị trí của từ dễ dàng hơn:

  1. A pesticide company had to wait two days before it received permission for releasing its spraying machines. (Một công ty thuốc trừ sâu đã phải chờ hai ngày trước khi nhận được sự đồng ý cho việc bán ra máy phun thuốc của họ)
  2. Preparing your pesticide, spraying machine and safety equipment before you begin reduces waste and ensures that you get all of the pests on the first try. (Chuẩn bị thuốc trừ sâu, máy phun thuốc và thiết bị an toàn trước khi bắt đầu giúp giảm bớt sự lãng phí và đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ được hết dịch hại chỉ trong lần thử đầu tiên)

Hi vọng bài viết đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi đầu bài, máy phun thuốc tiếng Anh là gì.