Home Học tiếng Anh Mát xa Thụy Điển tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Mát xa Thụy Điển tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Mát xa Thụy Điển” có nghĩa là Swedish massage với phiên âm /ˈswiːdɪʃ ˈmæsɑːʒ/

Một số từ liên quan đến “Mát xa Thụy Điển”

  • Effleurage – /ɛfləˈrɑʒ/: Kỹ thuật lăn nhẹ trên da.
  • Petrissage – /ˌpeɪtrɪˈsɑʒ/: Kỹ thuật nhấn, nặn và trải đều.
  • Friction – /ˈfrɪkʃən/: Kỹ thuật ma sát hoặc trải.
  • Tapotement – /ˌtæpəˈtmənt/: Kỹ thuật vỗ nhẹ hoặc đập nhẹ.
  • Vibration – /vaɪˈbreɪʃən/: Kỹ thuật rung nhẹ.
  • Joint mobilization – /dʒɔɪnt ˌmoʊbɪlɪˈzeɪʃən/: Kỹ thuật làm linh động các khớp.
  • Stretching – /ˈstrɛtʃɪŋ/: Kỹ thuật duỗi cơ.
  • Relaxation – /ˌrɛlækˈseɪʃən/: Sự thư giãn, giảm căng thẳng.
  • Therapist – /ˈθɛrəpɪst/: Người chuyên môn thực hiện mát xa.
  • Holistic – /hoʊˈlɪstɪk/: Liên quan đến toàn diện, bao gồm cả tâm hồn và cơ thể.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Mát xa Thụy Điển” và dịch nghĩa

1. I booked a session for a relaxing Swedish massage to unwind after a stressful week at work.

=> Tôi đặt một buổi để được mát xa Thuỵ Điển để giải toả sau một tuần làm việc căng thẳng.

2. The spa offers various massage techniques, but my favorite is the classic Swedish massage.

=> Spa cung cấp nhiều kỹ thuật mát-xa khác nhau, nhưng tôi thích nhất là mát xa Thuỵ Điển cổ điển.

3. After the gym workout, treat yourself to a soothing Swedish massage for muscle recovery.

=> Sau buổi tập thể dục ở phòng tập, hãy thưởng cho bản thân một buổi mát xa Thuỵ Điển dễ chịu để phục hồi cơ bắp.

4. The spa’s certified therapists specialize in providing the most rejuvenating Swedish massages.

=> Những thợ mát-xa có chứng chỉ tại spa chuyên sâu trong việc cung cấp những buổi mát xa Thuỵ Điển phục hồi tốt nhất.

5. A good Swedish massage can help improve blood circulation and reduce tension in your muscles.

=> Một buổi mát xa Thuỵ Điển tốt có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng ở cơ bắp.

6. Many people find that a regular Swedish massage enhances their overall sense of well-being.

=> Nhiều người thấy rằng việc thường xuyên mát xa Thuỵ Điển tăng cường cảm giác tổng thể về sức khỏe.

7. The spa environment creates the perfect ambiance for a calming Swedish massage experience.

=> Môi trường spa tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho một trải nghiệm mát xa Thuỵ Điển an nhiên.

8. Incorporating aromatherapy oils into the Swedish massage adds an extra layer of relaxation.

=> Sử dụng dầu hương liệu trong mát xa Thuỵ Điển thêm một tầng lớp thư giãn.

9. If you’re new to massage, start with a gentle Swedish massage to introduce your body to the benefits.

=> Nếu bạn mới bắt đầu với mát-xa, hãy bắt đầu bằng một buổi mát xa Thuỵ Điển nhẹ nhàng để giới thiệu cơ thể với những lợi ích.

10. The resort spa offers personalized packages that include a refreshing Swedish massage for ultimate relaxation.

=> Spa tại khu nghỉ cung cấp gói dịch vụ cá nhân hóa bao gồm một buổi mát xa Thuỵ Điển sảng khoái để đạt đến sự thư giãn tuyệt vời.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn