Home Học tiếng Anh Massage body đá nóng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Massage body đá nóng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Massage body đá nóng” có nghĩa là Hot Stone Body Massage với phiên âm /hɒt stəʊn ˈbɒdi ˈmæsɑːʒ/

Một số từ liên quan đến “Massage body đá nóng”

  • Hot Stone Massage – /hɒt stəʊn mæˈsɑːʒ/: Massage bằng đá nóng.
  • Therapist – /ˈθɛrəpɪst/: Người thực hiện liệu pháp.
  • Relaxation – /ˌriːlækˈseɪʃən/: Sự thư giãn.
  • Healing – /ˈhiːlɪŋ/: Sự chữa trị.
  • Stress Relief – /strɛs rɪˈlif/: Giảm căng thẳng.
  • Muscle Tension – /ˈmʌsəl ˈtɛnʃən/: Sự căng cơ.
  • Circulation – /ˌsɜːrkjʊˈleɪʃən/: Sự lưu thông máu.
  • Aromatherapy – /əˌroʊməˈθɛrəpi/: Liệu pháp hương liệu.
  • Wellness – /ˈwɛlnɪs/: Sức khỏe và sự khỏe mạnh.
  • Holistic Approach – /hoʊˈlɪstɪk əˈproʊtʃ/: Phương pháp toàn diện.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Massage body đá nóng” và dịch nghĩa

1. I treated myself to a Hot Stone Body Massage after a hectic week at work.

=> Tôi đã tự thưởng cho mình một buổi massage body đá nóng sau một tuần làm việc căng thẳng.

2. The spa offers a variety of massages, including the popular Hot Stone Body Massage.

=> Spa cung cấp nhiều loại massage, trong đó có massage body đá nóng được nhiều người ưa chuộng.

3. A Hot Stone Body Massage can help relieve muscle tension and improve blood circulation.

=> Massage body đá nóng có thể giúp giảm căng cơ và cải thiện sự lưu thông máu.

4. The soothing warmth of a Hot Stone Body Massage creates a deeply relaxing experience.

=> Sự ấm áp dễ chịu từ massage body đá nóng tạo nên một trải nghiệm thư giãn sâu sắc.

5. Some people prefer a traditional massage, while others opt for a more specialized treatment like the Hot Stone Body Massage.

=> Một số người thích massage truyền thống, trong khi người khác chọn liệu pháp chuyên sâu như massage body đá nóng.

6. The spa’s signature treatment is the luxurious Hot Stone Body Massage, known for its rejuvenating effects.

=> Liệu pháp đặc biệt của spa là massage body đá nóng, nổi tiếng với những tác động làm trẻ hóa.

7. After a strenuous workout, I booked a session for a Hot Stone Body Massage to relax my muscles.

=> Sau một buổi tập luyện mệt mỏi, tôi đặt một buổi massage body đá nóng để thư giãn cơ bắp.

8. The calming ambiance and skilled therapists make the Hot Stone Body Massage at this spa exceptional.

=> Bầu không khí dễ chịu và những người thợ chuyên nghiệp tạo nên sự đặc biệt cho massage body đá nóng tại spa này.

9. A combination of essential oils and heated stones enhances the experience of a Hot Stone Body Massage.

=> Sự kết hợp giữa tinh dầu thiết yếu và đá nóng tăng cường trải nghiệm từ massage body đá nóng.

10. Many spas recommend the Hot Stone Body Massage as a therapeutic option for stress relief and relaxation.

=> Nhiều spa khuyến nghị massage body đá nóng như một phương án chữa trị giảm căng thẳng và thư giãn.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn