Home Học tiếng Anh Lựa chọn từ bằng tiếng Anh có thể tạo nên sự khác biệt lớn

Lựa chọn từ bằng tiếng Anh có thể tạo nên sự khác biệt lớn

Đôi khi bằng tiếng Anh, dấu chấm câu chính xác và lựa chọn từ có thể tạo nên sự khác biệt lớn.
Bạn có thể đã nghe câu chuyện về giáo viên tiếng Anh yêu cầu học sinh chấm câu chuỗi sau đây để tạo thành một câu đúng ngữ pháp: “Người phụ nữ không có người đàn ông của cô ấy chẳng là gì cả.” (Woman without her man is nothing).
Thật thú vị, những người đàn ông đều viết, (Woman, without her man, is nothing.) “Người phụ nữ, không có người đàn ông của mình Và đồng thời, tất cả phụ nữ đều viết, “Người phụ nữ: Không có cô ấy, con người chẳng là gì cả.” (Woman: Without her, man is nothing). Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của dấu chấm câu thích hợp.
Nhưng bạn có biết rằng một cái gì đó đơn giản như việc quyết định sử dụng “cái đó” (that) hay (which) “cái” nào trong một câu cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn không? Sự khác biệt chính xác giữa (that) “cái đó” và (which) “cái gì”? Cả (that) “cái đó” và (which) “cái” có thể được sử dụng trong nhiều công trình, nhưng sự nhầm lẫn thường phát sinh khi chúng được sử dụng trong các mệnh đề tương đối.
Sự khác biệt giữa “cái đó” và “cái” (“that” and “which”)
Để bắt đầu hiểu sự khác biệt, trước hết chúng ta phải hiểu hai loại mệnh đề tương đối: định nghĩa (hoặc hạn chế) và các mệnh đề tương đối không xác định (hoặc không hạn chế).
Định nghĩa các mệnh đề tương đối chứa thông tin cần thiết cho ý nghĩa của câu. Nếu điều khoản này không được bao gồm, nghĩa của câu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều; trong thực tế, nó có thể không có ý nghĩa gì cả.
Hãy xem một ví dụ.
“I like the painting that is hanging above the couch.” (“Tôi thích bức tranh đó được treo trên chiếc ghế dài .”)
Đây là một mệnh đề quan hệ xác định vì nó cung cấp thông tin quan trọng về bức tranh cụ thể tôi đang nói về. Tôi không thích tất cả các bức tranh trong nhà, nhưng đúng hơn, tôi đặc biệt thích bức tranh treo trên ghế dài.
Ngược lại, các mệnh đề tương đối không xác định chứa thông tin bổ sung không quan trọng đối với ý nghĩa của câu.
Hãy xem một ví dụ. 
“I live in New York, which is one of the biggest cities in the world.” (
“Tôi sống ở New York,  là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới .” )
Lưu ý rằng mệnh đề tương đối cung cấp thông tin bổ sung và câu đó vẫn có ý nghĩa nếu mệnh đề tương đối đã bị loại bỏ. Các mệnh đề tương đối không xác định được phân tách bằng dấu phẩy ở mỗi đầu của mệnh đề và do đó dễ nhận biết được.
Nếu tôi viết tiểu sử về cuộc sống của mình và tôi đề cập đến, “Chị gái tôi, một nhà thiết kế thời trang, sống ở New York,” bạn có thể ngay lập tức biết rằng tôi có một người chị. Cô là một nhà thiết kế thời trang, và cô sống ở New York.
Tuy nhiên, nếu tôi xóa dấu phẩy và viết, “Em gái tôi là một nhà thiết kế thời trang sống ở New York”, bây giờ bạn biết rằng tôi có nhiều hơn một chị gái, và mệnh đề tương đối này là xác định em gái cụ thể mà tôi đang nói đến.
Nếu bạn rất quan sát, bạn có thể đã nhận thấy từ các ví dụ trên rằng mệnh đề liên quan xác định được sử dụng từ “đó” và mệnh đề tương đối không xác định được sử dụng từ “đó.” Đó là sự khác biệt.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ mà điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Ví dụ 1
Xác định mệnh đề tương đối: Trường đại học nằm ở trung tâm thị trấn có các lớp học ban đêm. (The university that is in the center of the town has night classes.)
Điều khoản tương đối không xác định: Trường đại học, nằm ở trung tâm thị trấn, có các lớp học ban đêm. (The university, which is in the center of the town, has night classes.)
Trong mệnh đề xác định tương đối, có thể giả định rằng có nhiều hơn một trường đại học trong thị trấn, và một trong đó là ở trung tâm của thị trấn là một trong đó có các lớp học ban đêm. Trong mệnh đề tương đối không xác định, chúng ta có thể giả định rằng chỉ có một trường đại học trong thị trấn, và nó chỉ xảy ra ở trung tâm.
Ví dụ 2
Xác định mệnh đề tương đối: Phòng tắm nằm trên tầng hai chỉ được làm lại.(The bathroom that is located on the second floor was just redone.)
Điều khoản tương đối không xác định: Phòng tắm, nằm trên tầng hai, chỉ được làm lại. (The bathroom, which is located on the second floor, was just redone.)
Mệnh đề tương đối xác định ngụ ý rằng có nhiều hơn một phòng tắm trong nhà. Mệnh đề tương đối không xác định ngụ ý rằng chỉ có một phòng tắm, và nó nằm trên tầng hai.
Đó là sự khác biệt khá tuyệt vời mà chỉ một từ có thể thực hiện.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM