Home Định Nghĩa Diệt mối tiếng Anh là gì?

Diệt mối tiếng Anh là gì?

Diệt mối tiếng Anh là gì?

Diệt mối tiếng Anh là Killing Termites.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ diệt mối tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Mối thợ (tiếng Anh là worker termite)
  • Mối lính (tiếng Anh là soldier termite)
  • Mối vua (tiếng Anh là king termite)
  • Mối chúa (tiếng Anh là (queen termite)
  • Diệt mối tận gốc (tiếng Anh là killed Root termite)
  • Diệt mối chúa (tiếng Anh là killed queen termite)
  • Phòng mối (tiếng Anh là Preventing Termites)
  • Phòng mối cho công trình  (tiếng Anh là Preventing Termites For Construction)
  • Diệt công trùng (tiếng Anh là killing insects)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi diệt mối tiếng Anh là gì ở đầu bài.