Home Học tiếng Anh Đà kiềng tiếng Anh là gì?

Đà kiềng tiếng Anh là gì?

Đà kiềng tiếng Anh là gì?
Formwork concrete ground beams

Có phải bạn đang tìm kiếm đà kiềng tiếng Anh là gì? Từ này được sử dụng trong khá nhiều đoạn hội thoại về chuyên ngành xây dựng. Hãy cùng JES tìm hiểu về từ này nhé.
Đầu tiên là cách phát âm và định nghĩa của từ đà kiềng trong tiếng Anh:

Tiếng AnhPhát âm
Đà kiềngGround beam/graʊnd biːm/

Với từ Ground beam thì chỉ có một cách phát âm giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ. Từ Đà kiềng được định nghĩa như sau: A ground beam is constructed at the foundational level of a structure. Nghĩa tiếng việt là: Dầm đất được xây dựng ở cấp độ cơ bản của kết cấu.
Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp bạn có thể nâng cao vốn từ vựng của mình.