Home Học tiếng Anh Căng Chỉ Collagen tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Căng Chỉ Collagen tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Căng Chỉ Collagen” có nghĩa là Collagen Thread Lift với phiên âm /ˈkɒl.ə.dʒən θrɛd lɪft/

Một số từ liên quan đến “Căng Chỉ Collagen”

  • Thread Lift – /θrɛd lɪft/: Căng chỉ
  • Barbed Suture – /bɑrbd ˈsutʃər/: Lạc hậu gen.
  • Plastic Surgery – /ˈplæstɪk ˈsɜr.dʒərɪ/: Phẫu thuật làm đẹp
  • Facelift thread – /ˈfeɪs.lɪft θrɛd/: Căng da mặt

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Căng Chỉ Collagen” và dịch nghĩa

1. She decided to undergo a Collagen Thread Lift to enhance the firmness and elasticity of her skin.
=> Cô ấy quyết định thực hiện Căng chỉ Collagen để nâng cao sự săn chắc và đàn hồi của da.

2. After the Collagen Thread Lift procedure, her face appeared more youthful and lifted.
=> Sau quá trình Căng chỉ Collagen, khuôn mặt của cô ấy trông trẻ trung và được nâng cao hơn.

3. The aesthetic clinic offers advanced treatments, including the Collagen Thread Lift for a natural facelift effect.
=> Phòng mạch thẩm mỹ cung cấp các liệu pháp tiên tiến, bao gồm cả Căng chỉ Collagen để có hiệu ứng làm trẻ trung tự nhiên.

4. Many individuals are opting for Collagen Thread Lifts as a non-surgical solution to combat signs of aging.
=> Nhiều người chọn lựa Căng chỉ Collagen như một giải pháp không phẫu thuật để chống lại dấu hiệu của tuổi tác.

5. The Collagen Thread Lift procedure involves the strategic placement of threads to lift and tighten specific areas of the face.
=> Quy trình Căng chỉ Collagen bao gồm việc đặt chiến lược sợi chỉ để nâng cao và làm săn chắc các khu vực cụ thể của khuôn mặt.

6. She was impressed by the natural-looking results achieved through the Collagen Thread Lift technique.
=> Cô ấy ấn tượng với kết quả tự nhiên mà phương pháp Căng chỉ Collagen mang lại.

7. The Collagen Thread Lift is gaining popularity for its ability to provide a subtle yet effective facial rejuvenation.
=> Căng chỉ Collagen đang trở nên phổ biến vì khả năng mang lại sự làm mới khuôn mặt tinh tế nhưng hiệu quả.

8. Before considering surgery, she explored the option of a Collagen Thread Lift to achieve a more refreshed appearance.
=> Trước khi xem xét phẫu thuật, cô ấy đã khám phá lựa chọn Căng chỉ Collagen để có vẻ ngoại hình tươi mới hơn.

9. The Collagen Thread Lift treatment is known for its minimal downtime and quick recovery compared to traditional facelift surgeries.
=> Phương pháp điều trị Căng chỉ Collagen được biết đến với thời gian nghỉ ít và khôi phục nhanh chóng so với phẫu thuật nâng cơ truyền thống.

10. Clients often express satisfaction with the natural-looking and long-lasting results of the Collagen Thread Lift.
=> Khách hàng thường thể hiện sự hài lòng với kết quả tự nhiên và lâu dài của phương pháp Căng chỉ Collagen.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn