Home Học tiếng Anh Cách đọc nối âm và nuốt âm trong tiếng anh

Cách đọc nối âm và nuốt âm trong tiếng anh

Cách đọc nối âm và nuốt âm trong tiếng anh

Chính vì nối âm và nuốt âm là một trong các yếu tốt khiến bạn khó nghe được người bản xứ nói chuyện. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn bài viết cách đọc nối âm, nuốt âm trong tiếng anh sẽ cho bạn thấy nó không khó như bạn vẫn nghĩ.

4 cách đọc nối âm, nuốt âm trong tiếng anh

Lượt bỏ (nuốt âm) phụ âm giống hoặc tương tự (thường sẽ bỏ phụ âm đầu)

Black car                     Bad dog                       Night train                                Best time
Big grape                     Good day                    Please sit down                       Famous singer
Does she                     Give me                      Credit check                           Both days
And that

Nối phụ âm với nguyên âm

Stop it                          I need it                       Read a book                           Get up
Get away                    Look over                    In Australia                              Green apple
I love her                     A lot of                         Turn on                                    Speak English
Finish it                        5 – 0

Nối nguyên âm với nguyên âm

  • Sử dụng âm /w/ để nối với nguyên âm tiếp theo khi từ kết thúc bằng một trong các âm /ʊ/, /uː/, /oʊ/, /aʊ/

Do I                             Go out                         No ink                                      Too often
Who is                         So I                              Do all                                       Do it
Go on                          Go inside                     You eat                                    So honest
How about

  • Sử dụng âm /j/ để nối với nguyên âm tiếp theo khi từ kết thúc bằng một trong các âm /i/, /iː/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/

Weigh up                     Be aware                     I am                                         Kay is
The end                       I admire                       Very old                                   She asked
He always                   He arrives                   The other

Các phụ âm /t/, /d/, /s/, /z/ và âm /j/

  • /t/+/j/ = /tʃ/

What_you see is what_you get.                                  But_you said no.
Can’t_you do it?                                                          Don’t_you like it?
Wouldn’t_you?                                                            Haven’t_you?
No, not_yet.                                                                I’ll bet_you ten bucks he forgot.
I will let_you know.                                                      Can I get_you a drink?
We thought_you weren’t coming.                               Is that_your final answer?
She helped_you a lot yesterday.

  • /d/+/j/ = /dʒ/

Did_you see it?                                                           How did_you like it?
.
Could_you tell?                                                           Where did_you send_your check?
What did_your family think?                                       Did_you find_your keys?
What did_you do about it?                                          How did_you learn?

  • /s/+/j/ = /ʃ/

What’s your name?                                                     Yes you are.
God bless you.                                                            Press your hands together.
Can you dress yourself?                                             I’ll try to guess your age.
I don’t want to miss your call.                                     Let him gas your car for you.

  • /z/+/j/ = /ʒ/

How’s your family?                                                     How was your trip?
Who’s your friend?                                                      Where’s your mom?
When’s your birthday?                                                She says you’re OK.
Who does your hair?


Nối âm – nuốt âm trong tiếng Anh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta có thể nghe, nói tiếng Anh với người bản ngữ trôi chảy. Chỉ cần siêng năng luyện tập bạn sẽ nói tiếng anh như một người bản xứ.
Chúc các bạn thành công.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM