Home Học tiếng Anh Bệnh viện phụ sản tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bệnh viện phụ sản tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh viện phụ sản” có nghĩa là Maternity Hospital với phiên âm /məˈtɜrnɪti ˈhɑˌspɪtəl/

Một số từ liên quan đến “Bệnh viện phụ sản”

  • Obstetrics – /əbˈstɛtrɪks/: Khoa sản.
  • Delivery Room – /dɪˈlɪvəri rum/: Phòng đẻ.
  • Postpartum Care – /ˌpoʊstˈpɑrtəm kɛr/: Chăm sóc sau sinh.
  • Maternal Health – /məˈtɜrnəl hɛlθ/: Sức khỏe của bà mẹ.
  • Neonatal Intensive Care Unit (NICU) – /niəˈneɪtəl ɪnˈtɛnsɪv kɛr ˈjuːnɪt/: Đơn vị chăm sóc cấp cứu cho trẻ sơ sinh.
  • Midwife – /ˈmɪdˌwaɪf/: Bà đỡ.
  • Prenatal Care – /priːˈneɪtəl kɛr/: Chăm sóc trước khi sinh.
  • Postnatal Care – /ˌpoʊstˈneɪtəl kɛr/: Chăm sóc sau khi sinh.
  • Maternal-Fetal Medicine – /məˈtɜrnəl ˈfiːtl ˈmɛdɪsɪn/: Y học mẹ và thai nhi.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh viện phụ sản” và dịch nghĩa

1. The expectant mother was admitted to the Maternity Hospital for the delivery of her baby.
=> Bà mẹ mong đợi được nhập viện vào bệnh viện phụ sản để đẻ.

2. The couple toured the facilities of the Maternity Hospital to familiarize themselves with the birthing process.
=> Cặp đôi tham quan cơ sở vật chất của bệnh viện phụ sản để làm quen với quá trình sinh nở.

3. The staff at the Maternity Hospital provided excellent care and support during the entire labor.
=> Nhân viên tại bệnh viện phụ sản cung cấp chăm sóc và hỗ trợ tuyệt vời trong suốt quá trình làm việc.

4. New mothers often attend parenting classes offered by the Maternity Hospital.
=> Những bà mẹ mới thường tham gia các lớp học nuôi dạy con do bệnh viện phụ sản tổ chức.

5. The Maternity Hospital emphasizes the importance of prenatal and postnatal care for the well-being of both mother and baby.
=> Bệnh viện phụ sản nhấn mạnh sự quan trọng của chăm sóc trước và sau sinh để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé.

6. Families can request a private room for more comfort during their stay at the Maternity Hospital.
=> Gia đình có thể yêu cầu một phòng riêng để có thêm sự thoải mái trong thời gian ở bệnh viện phụ sản.

7. The Maternity Hospital provides lactation consultants to assist mothers with breastfeeding.
=> Bệnh viện phụ sản cung cấp các chuyên gia tư vấn về việc cho con bú để hỗ trợ các bà mẹ.

8. Many women choose the Maternity Hospital because of its reputation for excellent maternity care.
=> Nhiều phụ nữ chọn bệnh viện phụ sản vì danh tiếng của nó về chăm sóc mẹ và bé xuất sắc.

9. The Maternity Hospital offers prenatal yoga classes to promote physical and mental well-being.
=> Bệnh viện phụ sản tổ chức các lớp yoga trước khi sinh để khuyến khích sức khỏe về cả thể chất và tinh thần.

10. A spacious and well-equipped birthing suite is available at the Maternity Hospital.
=> Một bệnh phòng đẻ rộng lớn và được trang bị đầy đủ có sẵn tại bệnh viện phụ sản.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn