Home Học tiếng Anh Bệnh viện phụ sản Hà Nội tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh viện phụ sản Hà Nội” có nghĩa là Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital với phiên âm /ˈhænɔɪ əbˈstɛtrɪks ənd ˌgaɪnəˈkɑləʤi ˈhɑˌspɪtəl/

Một số từ liên quan đến “Bệnh viện phụ sản Hà Nội”

  • Birthing Center – /ˈbɜrθɪŋ ˈsɛntər/: Trung tâm sinh nở.
  • Newborn Care – /nuːˈbɔrn kɛr/: Chăm sóc trẻ sơ sinh.
  • Doula – /ˈduːlə/: Người hỗ trợ tinh thần cho bà mẹ trong quá trình sinh nở.
  • Cesarean Section (C-Section) – /sɪˈzɛriən ˈsɛkʃən/: Phẫu thuật mổ đẻ.
  • Mother-Baby Unit – /ˈmʌðər ˈbeɪbi ˈjuːnɪt/: Đơn vị chăm sóc mẹ và bé.
  • Gynecology – /ˌdʒaɪnɪˈkɑlədʒi/: Khoa phụ khoa.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh viện phụ sản Hà Nội” và dịch nghĩa

1. I scheduled my prenatal checkup at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital next week.
=> Tôi đã đặt lịch kiểm tra tiền sản tại bệnh viện phụ sản Hà Nội vào tuần tới.

2. Expectant mothers receive personalized care at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital.
=> Những bà mẹ đang mang thai nhận được chăm sóc cá nhân tại bệnh viện phụ sản Hà Nội.

3. The medical staff at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital is known for its expertise in women’s health.
=> Nhân viên y tế tại bệnh viện phụ sản Hà Nội nổi tiếng với chuyên môn về sức khỏe phụ nữ.

4. The facilities at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital are designed to provide comfort to expectant mothers.
=> Các cơ sở vật chất tại bệnh viện phụ sản Hà Nội được thiết kế để mang lại sự thoải mái cho các bà mẹ mang thai.

5. Couples can attend childbirth education classes offered at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital.
=> Cặp đôi có thể tham gia các lớp giáo dục về sinh đẻ được tổ chức tại bệnh viện phụ sản Hà Nội.

6. The Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital provides comprehensive prenatal and postnatal services.
=> Bệnh viện phụ sản Hà Nội cung cấp dịch vụ toàn diện cho phụ nữ mang thai và sau sinh.

7. New mothers can join support groups at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital to share experiences.
=> Các bà mẹ mới có thể tham gia các nhóm hỗ trợ tại bệnh viện phụ sản Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm.

8. The skilled obstetricians and gynecologists at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital prioritize patient well-being.
=> Các bác sĩ phụ sản và sản khoa tài năng tại bệnh viện phụ sản Hà Nội ưu tiên sức khỏe của bệnh nhân.

9. The Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital is equipped with state-of-the-art facilities for childbirth.
=> Bệnh viện phụ sản Hà Nội được trang bị các cơ sở vật chất hiện đại nhất cho quá trình sinh nở.

10. Educational workshops on women’s health are regularly organized at the Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital.
=> Những hội thảo giáo dục về sức khỏe phụ nữ thường xuyên được tổ chức tại bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn