Home Học tiếng Anh Tài Liệu - Giáo Trình [PDF] Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 Mai Lan Hương có đáp án

[PDF] Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 Mai Lan Hương có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 Mai Lan Hương là một trong những tài liệu bài tập giúp bạn củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 12 một cách có tổ chức và hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay!

Giới thiệu sách tiếng anh 12 Mai Lan Hương

 • Tên sách: Sách bài tập tiếng Anh 12 có đáp án
 • Tác giả: Mai Lan Hương – Nguyễn Thanh Loan
 • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
Sách tiếng anh 12 Mai Lan Hương 
Sách tiếng anh 12 Mai Lan Hương

Sách gồm có 16 Unit:

 • UNIT 1: HOME LIFE
 • UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY
 • UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING
 • UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM
 • UNIT 5: HIGHER EDUCATION
 • UNIT 6: FUTURE JOBS
 • UNIT 7: ECONOMIC REFORMS
 • UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE
 • UNIT 9: DESERTS
 • UNIT 10: ENDANGERED SPECIES…..
 • UNIT 11: BOOKS
 • UNIT 12: WATER SPORTS
 • UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES
 • UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS TEST YOURSELF
 • UNIT 15: WOMAN IN SOCIETY
 • UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASEAN NATIONS

Bài tập đã được xây dựng theo từng phần A và B tương ứng với nội dung của mỗi unit trong sách giáo trình tiếng Anh lớp 12. Sau mỗi unit, có một bài kiểm tra (Test For Unit), và sau mỗi bốn unit là một bài kiểm tra tự kiểm tra (Test Yourself). Bài kiểm tra học kỳ nằm sau Unit 8 và Unit 16 để hỗ trợ học sinh thực hành và củng cố kiến thức một cách hiệu quả.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn