Home Học tiếng Anh Phân biệt Labour, workforce và employee

Phân biệt Labour, workforce và employee

Phân biệt Labour, workforce và employee

Labour, workforce và employee đều là các từ ngữ liên quan tới vấn đề lao động. Vậy chúng có gì khác nhau?

1. Labor là lao động. Người Anh viết labour.

Labor có thể dùng làm danh từ hay động từ. Workforce chỉ dùng làm danh từ.
Một nghĩa của labor là công thợ. Khi bạn đem xe đi sửa, bạn sẽ nhận biên lai gồm có hai phần là labor (tính bằng số giờ người thợ máy bỏ ra để sửa xe của bạn) và parts (bộ phận thay thế.)
Những từ sau đây thường dùng với labor:
– Manual labor: lao động chân tay.
 Tất cả nhân viên làm trong một công ty gọi là labor.
–  Labor dispute: cuộc tranh cãi giữa chủ và thợ.
–  Labor union: công đoàn đại diện cho công nhân và chuyên viên.
Ví dụ:
–  Companies have gone around the world in search of cheap labor = Công ty đi khắp nơi trên thế giới tìm nơi nào lao công rẻ.
Không dùng cheap workforce.
–  Child labor law: luật lao động thiếu nhi.
Ví dụ:
– The law designed to prevent child labor = Luật làm ra dể ngăn chặn nạn lao động thiếu nhi.
Những danh từ riêng chỉ dùng labor:
–  Go into labor: đau đẻ.
–  Labor ward: khu sản phụ.
–  Labor camp: trại tù khổ sai.
–  Hard labor: khổ sai.
–  Labor Day: ngày lễ Lao Ðộng.
–  The Labour Party: Ðảng Lao Ðộng bên Anh.
–  The Labor Party: Đảng Lao Ðộng ở Australia (viết không có u).

2. To labor: làm việc cực nhọc.

Ví dụ:
– Villagers labored for years to build the bridge: dân làng bỏ công sức ra nhiều năm để xây cầu.
– Department of Labor: hay Labor Department: bộ Lao Ðộng.
Thành ngữ: A labor of love: việc làm khó khăn nhưng bạn làm vì thích thú say mê chứ không vì lợi lộc.
Ví dụ:
–  I will not labor you with trivial matters = Tôi không muốn làm bạn bận tâm vì những chuyện không quan trọng.
–  Your argument is clear to us from the start. There’s no need to labor the point: Lý luận của bạn chúng tôi đã rõ nghĩa ngay từ đầu. Không cần phải nói đi nói lại nữa.

3. Workforce: Lực lượng công nhân, nhân lực

Nó chỉ chung tổng số người làm việc hay đủ khả năng làm việc trong một xứ, một công ty, một xưởng máy hay một dự án.
Ví dụ:
– Company A employs a workforce of 40,000 men and women. Công ty A có một lực lượng lao động gồm 40 ngàn nhân viên. Ten percent of the workforce will be reduced.
Tóm lại:
1. Labor và workforce đều dùng làm danh từ và thường dùng ở số ít.
2. Tuy nhiên labors (viết có s) có nghĩa là thời gian làm việc cực nhọc, công lao. Their labors produced a fabulous evening of entertainment. Công lao cực nhọc của họ tạo nên một chương trình giải trí huy hoàng. Labor force và workforce cùng có nghĩa chung là tổng số người làm việc trong một công ty.
3. Workforce chỉ dùng ở số ít nhưng nghĩa là lực lượng công nhân ngụ ý số nhiều.
+ Tra Google hàng chữ “responsibilities of the Labor Department” sẽ thấy những nhiệm vụ của bộ Lao Ðộng là thi hành luật lao động labor law và có nhiều cụm từ dùng với labor.
+ Tra nhóm chữ “workforce development” phát triển nhân lực sẽ thấy nhiệm vụ của office of Human Reources như lựa chọn nhân viên, kiểm soát hiện diện và công tác giao phó và lưu giữ và thăng thưởng nhân viên. Tất cả những việc ấy thuộc địa hạt workforce development, phát triển nhân lực, và là trách nhiệm của office of human resources.


Như vậy việt Phân biệt Labour, workforce và employee đối với bạn bây giờ đã dễ dàng hơn rồi phải không.  Employee nghĩa là nhân viên làm cho một sở hay hãng. Labor mang nghĩa lao động có thể dùng làm danh từ hay động từ. Workforce chỉ dùng làm danh từ. Việc phân biệt cách dùng giữa chúng cũng không khó như các bạn vẫn nghĩ phải không?.
Hãy share, like facebook bài viết để các bạn khác có thêm kiến thức bổ ích nhé các bạn.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM