Home Học tiếng Anh Phân biệt most, most of, almost và mostly

Phân biệt most, most of, almost và mostly

Phân biệt most, most of, almost và mostly

Most, most of, almost, mostly là 4 trạng từ rất khiến cho người học tiếng anh dễ nhầm lẫn khi học và nghiên cứu. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về cách dùng của nó nhé.

A. MOST

 1. Most (det) : hầu hết

là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như [the/this/that/these/those].Chức năng cú pháp như một tính từ (đứng trước danh từ)
Đây là trường hợp nói chung chung chả biết ai với ai, cái gì
với cái gì.
E.g: Most children like playing and hate being given more homework.
2.  Most ( adv) = very/ extremely
E.g: This task is most important ( = extremely important)
3. Most : dạng so sánh bậc nhất của much/many
Eg: I love my mom (the) most. ( Có thể lược “the”)

B. MOST OF

 •  [ the/ Sở hữu cách/tính từ sở hữu/ tân ngữ của ĐT nhân xưng]
 •  Khi muốn đề cập đến những đối tượng cụ thể, đã được biết đến hay hiểu từ trước thì bắt buộc phải dùng [ Most of ] và theo sau nó phải là các danh từ xác định
 •  Trường hợp này Most chính là một Pronoun ( đại từ)

E.g1 : Most of the students in this school are intelligent and learned. ( sinh viên ở đây không nói chung chung mà nói rõ ở “this school”)
E.g 2 : Most of Ms. Nga’s relatives are friendly. ( Nếu không nói rõ là relatives của Ms. Nga thì câu này không bao giờ đúng)

C.MOSTLY ( = mainly, generally) (adv) : Chủ yếu là, thường là

– My weekends were spent mostly alone. ( = generally)
– The members here are mostly students (Thành viên ở đây hầu hết là học sinh)

D. ALMOST(adv) = nearly: hầu như, gần như (chỉ số lượng, chất)

 • Almost rất hay bắt cặp với 3 từ all, every, no (nếu bài thi mà có 3 em [all, every,no] cứ thẳng tay mà chọn almost nhé)

E.g 1 : Almost everything was done from the beginning.
E.g 2 : Almost no one refused to join the party.
E.g 3 : Almost all workers are on strike.
E.g 4 : I almost died when I fail my exam. ( = nearly died)

Bài tập:

Chọn: A. most, B. most of, C. almost, D. mostly

 1. …………Vietnamese people understand French.
 2.    My weekends were spent …………. alone.
 3.    ………… my friends live abroad
 4.    She has eaten ………… that cake.
 5.    …………. all workers are on strike.
 6.    ………….students passed the test.

Đáp án:

1.A, 2.D, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A


Bạn thấy most được sử dụng với nhiều chức năng trong câu.  Nó có nghĩa là nhất, nhiều nhất như bạn thấy khi người ta dùng nó trong thể so sánh thì nó có cách dùng rất khác nhau. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy bấm share, và theo dõi để cập nhật những bài viết mới nhất của bên mình nhé.
.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM