Home Học tiếng Anh “Borrow”, “Lend”, “Loan” – Phân biệt và cách sử dụng

“Borrow”, “Lend”, “Loan” – Phân biệt và cách sử dụng

“Borrow”, “Lend”, “Loan” – Phân biệt và cách sử dụng

Người học tiếng Anh thường gặp một số vấn đề về việc phân biệt và sử dụng những từ có ý nghĩa gần giống nhau. “Borrow”, “Lend”, “Loan” là một trong số các từ có ý nghĩa tương đương nhau nhưng được sử dụng ở các trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cùng xem bài học này để biết cách phân biệt “Borrow”, “Lend”,và “Loan”


Cách phân biệt “Borrow”, “Lend”, “Loan”

1. Borrow – /ˈbɒrəʊ/ 

Borrow” mang ý nghĩa là vay, mượn thứ gì từ ai đó (borrow something from somebody).

  • Can I borrow your pencil? (Tôi có thể mượn cây bút chì của bạn không?)
  • Can I borrow 50.000 VND fome you, please! (Cho tôi vay 50.000 ngàn của bạn được không?)
  • I borrow this bag from my sister. (Tôi mượn cái túi xách này từ chị tôi)

 


2. Lend – /lend/

Lend” có nghĩa là “cho vay, cho mượn” thứ gì đó (lend something to somebody)

  • Would you please lend me your cell phone? (Bạn có thể cho tôi mượn cái điện thoại được không?)
  • Sorry I don’t have this here. I lent my bag to my sister (Xin lỗi tôi không có nó bây giờ, tôi đưa chị tôi mượn cái túi rồi)
  • Tien Phong bank agreed to lend us money (Ngân hàng Tiền Phong đồng ý cho chúng tôi vay tiền)

 


3. Loan- /ləʊn/

3.1 “Loan” đóng vai trò của một danh từ:

Bạn có thể xem ‘Loan” là dạng danh từ của 2 từ trên. Nó được hiểu như là “sự cho vay“, “sự cho mượn

  • I’ll have to get a loan to buy this house. (Tôi phải có 1 khoản vay để mua căn nhà này)
  • Participants can also take loans from their balances. (Người tham gia cũng có thể nhận các khoản vay từ số dư của họ.)
  • In addition, loans for living costs will remain a central feature of student support. (Ngoài ra, các khoản vay cho chi phí sinh hoạt sẽ vẫn là một tính năng trung tâm của hỗ trợ sinh viên.)

3.2 “Loan” đóng vai trò động từ:

Khi đóng vai trò động từ, “Loan” có ý nghĩa là “cho vay“, “cho mượn” giống “Lend

  • Yes, I’ll loan you money = Yes, I’ll lend you money. (Được rồi, tôi sẽ cho anh mượn tiền)

 


Kết luận: Sau bài học này bạn đã có thể hiểu được sự khác biệt giữa “Borrow”, “Lend”, “Loan”. Hãy sử dụng chúng một cách chính xác trong quá trình học tiếng Anh nha. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM