Home Học tiếng Anh Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Con, em của bạn đang theo học tiếng Anh, bạn rất muốn nhưng không biết làm sao để hỗ trợ cho các bé trong quá trình học? Hãy tham khảo và tải ngay bộ bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3 có đáp án, để cùng luyện tập với bé. Tin chắc bộ bài tập sẽ giúp bé tự tin và cải thiện trình độ tiếng Anh một cách hiệu quả.

1. Tại sao bé cần nắm vững dạng bài sắp xếp lại câu

Phần kiến thức của tiếng Anh lớp 3 sẽ có một số điểm giống với tiếng Anh lớp 2. Có thể coi những điểm này là phần ôn tập lại để củng cố và chuẩn bị cho phần kiến thức trọng tâm cao hơn về sau.

Cụ thể đó là:

 • Đại từ nhân xưng
 • Cách chào hỏi, tạm biệt
 • Các câu hỏi
 • Cách sắp xếp từ ngữ trong câu

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh 3 là một dạng bài tập phổ biến. Giúp các bé vừa luyện tập ngữ pháp vừa luyện tập từ vựng, ngữ pháp của câu để dùng trong giao tiếp. Dưới đây là các dạng bài tập sắp xếp cơ bản có đáp án cho bé thực hành.

Bài tập sắp xếp trật tự từ trong câu
Bài tập sắp xếp trật tự từ trong câu

2. Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 3 có đáp án

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3 dạng cơ bản

 1. friend /is / my / Hien/ new.
 2. is /That / classroom / her.
 3. your / Write / please / name.
 4. down / your / Put / pencil/

Đáp án

 1. Hien is my new friend.
 2. That is her classroom.
 3. Write your name, please.
 4. Put your pencil down.
 5. She is cooking in the kitchen.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh 3 dạng nâng cao

Bài tập 1:

 1. the / like / Where / today / weather / is?
 2. goes / by / bus / school / to / She.
 3. door / , / the / Open / please.
 4. books / are / many / there / How / the / table / on?
 5. name / How / you / your / do / spell?
 6. She / kitchen / cooking / is / the / in.

Đáp án

 1. Where is the weather like today?
 2. She goes to school by bus.
 3. Open the door, please.
 4. How many books are there on the table?
 5. How do you spell your name?
 6. SHe is cooking in the kitchen

Bài tập 2

 1. is / This / doll/ a /
 2. are / the school gate/ at / Peter and Mary /
 3. is / my / teddy bear / This /
 4. chair / It / is / a /
 5. is / my / This / book./
 6. your / name ? / What’s /
 7. name ? / friend’s / What’s / your /
 8. Some / Peter / wants / food. /
 9. My / cats. / brother / doesn’t like /
 10. tomorrow! / See / you /
 11. postcard / a / Write / a pen friend/ to /
 12. English / Let’s / learn /
 13. crosswords puzzle/ Complete / the /
 14. Good / , teacher. / morning /
 15. Come / to / please/ class, /
 16. song. / Sing / a /

Đáp án

 1. This is a doll
 2. Peter and Mary are at the school gate
 3. This is my teddy bear
 4. It is a chair
 5. This is my book
 6. What’s your name
 7. What’s your friend’s name
 8. Peter wants some food
 9. My brother doesn’t like cats
 10. See you tomorrow
 11. Write a postcard to a pend friend
 12. Let’s learn English
 13. Complete the crosswords puzzle
 14. Good morning teach
 15. Come to class, please
 16. sing a song

XEM THÊM: Cách sắp xếp câu trong tiếng Anh chi tiết nhất kèm bài tập

3. File bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3 PDF kèm đáp án

https://drive.google.com/drive/folders/1kqgSmXRsjlvVc0hwrFpaLRb8Rwf6_Am2

Tài liệu bài tập sắp xếp từ trong câu tiếng Anh lớp 3 có đáp án trên đây được mình tổng hợp từ nhiều nguồn tham khảo uy tín. Tin chắc sẽ là công cụ hỗ trợ cho các bé mới bắt đầu học Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn.

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...