Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới [Trọn bộ 1,2 + Audio]

0
9640
Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới [Trọn bộ 1,2 + Audio]

Bạn đang muốn tìm hiểu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, đây là bộ sách theo chương trình 2020 được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn. Trong bài viết hôm nay, JES sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới [Trọn bộ 1,2 + Audio]”. Cùng theo dõi nhé!

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 mới được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Cuốn sách bao gồm 12 Units , mỗi Unit được trang bị đầy đủ các kỹ năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng như về kiến thức từ vựng và ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được biên soạn theo định hướng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đồng thời giúp tăng khả năng nghe, nói, đọc và viết.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới tập 1 có nội dung xoay quanh 2 chủ điểm (Theme) Our Communities và Our Heritage, đây đều là những chủ điểm gần gũi với học sinh. Mỗi chủ điểm có 3 đơn vị bài học (Unit), tương ứng với 3 chủ đề (Topic) của Chương trình. Kết thúc mỗi chủ điểm là 1 bài ôn tập (Review) tập trung vào kĩ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ mà học sinh đã học được.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới tập 2 cũng có nội dung xoay quanh 2 chủ điểm quen thuộc là Vision of the Future và Our World. Mỗi chủ điểm có 3 đơn vị bài học (Unit), tương ứng với ba chủ đề (Topic). Kết thúc mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào ôn luyện kĩ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn mà học sinh đã học được.

Mục lục của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new School

 • Getting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 2: My home

 • Getting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Communication – trang 20 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 24 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 3: My friends

 • Getting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Review 1 (Units 1 – 2 – 3)

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 37 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 4: My neighbourhood

 • Getting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Communication – trang 43 Unit 4 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of The World

 • Getting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 53 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Project – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới

Unit 6: Our Tet Holiday

 • Getting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Communication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 66 Unit 6 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Review 2 (Units 4 – 5 – 6)

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 68 Review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (22/10)
 • Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 7: Television

 • Getting Started – trang 6 Unit 7 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới
 • Communication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Looking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Unit 8: Sports and Games

 • Getting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 9: Cities of the World

 • Getting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • A closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Review 3 (Units 7 – 8 – 9)

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 37 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 10: Our houses in the future

 • Getting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 43 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Skills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 46 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Unit 11: Our greener world

 • Getting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Project – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Unit 12: Robots

 • Getting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới
 • A closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • A closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Communication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Looking back – trang 66 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mới
 • Project – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK tiếng anh lớp 6 mới
Unit 12 trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
Unit 12 trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới

Review 4 (Units 10 – 11 – 12)

 • Language (Ngôn ngữ) – trang 68 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới

Link tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới [Trọn bộ 1,2 + Audio]

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

⭐️⭐️⭐️ File có mã giải nén, mình có tạo ra mã giải nén và cách lấy mã giải nén chỉ tốn 3 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức tạo ra bài viết và file download. Quá trình lấy mã giải nén hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì tới bảo mật nên các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu file download có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới fanpage: https://www.facebook.com/jes.edu.vn/. Cám ơn các bạn!

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:

 • Bước 1: Truy cập vào công cụ tìm kiếm google.com.vn
 • Bước 2: Tìm kiếm cụm từ: dịch vụ chuyển nhà
 • Bước 3: Vào trang web như hình bên dưới:

 • Bước 4: Lướt chậm từ trên xuống dưới rồi ấn vào nút “Xem thêm” ở cuối trang. Mã giải nén sẽ hiện sau 60 – 120 giây.
 • Chú ý: Xem video hướng dẫn chi tiết cách lấy mã giải nên bên dưới nếu bạn không hiểu

Video hướng dẫn lấy mã giải nén:


Với bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới được JES chia sẻ trên đây, mong rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc nguồn tài liệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới hữu ích và có giá trị. Chúc các bạn học tốt!

Câu Hỏi Thường Gặp:

Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới được biên soạn với mục đích gì?

Sách được biên soạn theo định hướng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đồng thời giúp tăng khả năng nghe, nói, đọc và viết.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới có nội dung gì?

Cuốn sách bao gồm 12 Units , mỗi Unit được trang bị đầy đủ các kỹ năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng như về kiến thức từ vựng và ngữ pháp Getting started, Communication, closer look...

Dung lượng download sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới nặng bao nhiêu?

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới [Trọn bộ 1,2 + Audio] có dung lượng download khoảng 300MB.

5/5 - (5 bình chọn)