Home Trường học Danh sách các trường tiểu học tại Củ Chi, TPHCM mới nhất 2024

Danh sách các trường tiểu học tại Củ Chi, TPHCM mới nhất 2024

Danh sách các trường tiểu học tại Củ Chi, TPHCM mới nhất 2024

Dựa theo thông tin mà Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Củ Chi cung cấp, JES đã tổng hợp nên danh sách các trường tiểu học Củ Chi mới nhất hiện nay kèm theo thông tin liên hệ để bạn đọc tiện theo dõi.

1. Trường Tiểu học Thị Trấn Củ Chi

 • Địa chỉ: 1 đường Nguyễn Phúc Trú, KP 1, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3892 4340
 • Website: http://ththitrancuchi.hcm.edu.vn

2. Trường Tiểu Học Thị Trấn Củ Chi 2

 • Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Triệu, TT. Củ Chi, Củ Chi, TPHCM
 • Điện thoại: (028) 38920440
 • Website: https://ththitran2.hcm.edu.vn

3. Tiểu Học Bình Mỹ Củ Chi

 • Địa chỉ: 339 Đường Bình Mỹ, Bình Mỹ, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3797 5738
 • Website: https://thbinhmycuchi.hcm.edu.vn

4. Trường Tiểu học Bình Mỹ 2

 • Địa chỉ: 32 Đ. Số 177, Bình Mỹ, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 083 7976049
 • Website: https://thbinhmy2.hcm.edu.vn

5. Tiểu học Huỳnh Văn Cọ

 • Địa chỉ, Đường Ninh Tốn, KP 2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
 • Website: http://thhuynhvanco.hcm.edu.vn

6. Trường Tiểu Học Thái Mỹ

 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 7, Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 3791 3318
 • Website: https://ththaimy.hcm.edu.vn

7. Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Lịch

 • Địa chỉ: Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, Tp.Hồ Chí Minh
 • Hotline: 037904600
 • Website: https://thnguyenvanlichcuchi.hcm.edu.vn

8. Trường Tiểu học Phạm Văn Cội

 • Địa chỉ: ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 3794 9836
 • Website: https://thphamvancoi.hcm.edu.vn

9. Tiểu Học Tân Thông Hội

 • Địa chỉ, Quốc Lộ 22 ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, HCM
 • Website: https://thtanthonghoi.hcm.edu.vn

10. Trường TH Phan Văn Khải

 • Địa chỉ: Đường Lê Minh Nhựt, Tân Thông Hội, Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3796 6456
 • Website: http://thphanvankhai.hcm.edu.vn

11. Trường Tiểu học An Nhơn Đông

 • Địa chỉ: 111, Đỗ Đăng Tuyển, ấp Gò Nổi, An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
 • Hotline: 028 3892 6643
 • Website: http://thannhondong.hcm.edu.vn

12. Tiểu Học Phú Hòa Đông

 • Địa chỉ: 378 Đ. Tỉnh Lộ 15, Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3797 1825
 • Website: https://thphuhoadong.hcm.edu.vn

13. Tiểu Học Phú Hòa Đông 2

 • Địa chỉ: Số 230 Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
 • Website: https://thphuhoadong2.hcm.edu.vn

14. Tiểu Học Phước Thạnh

 • Địa chỉ: Số 30, đường 671, ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (08)38929349
 • Website: https://thphuocthanhcuchi.hcm.edu.vn

15. Trường TH An Nhơn Tây

 • Địa chỉ: ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3794 6336
 • Website: https://thannhontay.hcm.edu.vn

16. Tiểu Học Lê Thị Pha

 • Địa chỉ: XF6W+QHG, Đường 355, Tân An Hội, Củ Chi, TPHCM
 • Website: https://thlethipha.hcm.edu.vn

17. Trường TH Tân Thạnh Đông

 • Địa chỉ: 193, tỉnh lộ 15, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP. HCM
 • Điện thoại:(028).38927727.
 • Website: https://thtanthanhdong.hcm.edu.vn

18. Tiểu Học Tân Thạnh Đông 2

 • Địa chỉ: XH6W+5XC, Đ. Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3892 7730
 • Website: https://thtanthanhdong2.hcm.edu.vn

19. Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3

 • Địa chỉ: 655 tỉnh lộ 15, ấp 6 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM
 • Hotline: 028 3892 7731
 • Website: https://thtanthanhdong3.hcm.edu.vn

20. Tiểu Học Tân Thành

 • Địa chỉ: 16, đường Can Trường, khu pho 4, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3892 0430
 • Website: https://thtanthanh.hcm.edu.vn

21. Tiểu Học (cấp 1) An Phú 1

 • Địa chỉ: 4G82+659, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3794 1114
 • Website: https://thanphu1.hcm.edu.vn

22. Trường Tiểu Học An Phú 2

 • Địa chỉ: 4FFV+VJM, Ấp Phú Bình, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3798 0223
 • Website: https://thanphu2.hcm.edu.vn

23. Trường TH Tân Thạnh Tây

 • Địa chỉ: 2 Trần Thị Khoe, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3795 0758
 • Website: https://thtanthanhtay.hcm.edu.vn

24. Tiểu Học An Phước

 • Địa chỉ: ấp QL22, Phước Thạnh, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://thanphuoc.hcm.edu.vn

25. Tiểu học Nguyễn Thị Lắng

 • Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 2, ấp Xóm Đồng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM
 • Website: https://thnguyenthilang.hcm.edu.vn

26. Trường Tiểu học Trần Văn Chẩm

 • Địa chỉ: Ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 3790 5616
 • Website: https://thtranvancham.hcm.edu.vn

27. Tiểu Học Trung Lập Hạ Củ Chi

 • Địa chỉ: 2FR4+92Q, Tỉnh lộ 7, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3892 6605
 • Website: https://thtrunglapha.hcm.edu.vn

28. Tiểu Học Phước Vĩnh An

 • Địa chỉ: ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TPHCM
 • Website: https://thphuocvinhan.hcm.edu.vn

29. Trường tiểu học Nhuận Đức

 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Rành, Ấp Ngã Tư, Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3792 8905
 • Website: https://thnhuanduc.hcm.edu.vn/

30. Trường tiểu học (cấp 1) Nhuận Đức 2

 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Rành, Ấp Ngã Tư, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 3792 8905
 • Website: https://thnhuanduc2.hcm.edu.vn

31. Trường Tiểu Học Phú Mỹ Hưng

 • Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 083 9748 851
 • Website: https://thphumyhung.hcm.edu.vn

32. Trường tiểu học Tân Tiến

 • Địa chỉ: 61 Trần Tử Bình, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 3792 1492
 • Website: https://thtantien.hcm.edu.vn

33. Trường Tiểu Học Lê Văn Thế

 • Địa chỉ: Số 527, Tỉnh lộ 2, Ấp Gia Bẹ, Xã Trung lập, Huyện Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3792 3413
 • Website: https://thlevanthe.hcm.edu.vn

34. Trường Tiểu học Tân Phú Trung

 • Địa chỉ: Ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3892 2568
 • Website: http://thtanphutrung.hcm.edu.vn

35. Trường Tiểu học Hòa Phú

 • Địa chỉ: ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. HCM
 • Website: https://thhoaphu.hcm.edu.vn

36. Trường Tiểu học Tân Phú

 • Địa chỉ: đường Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3892 2213
 • Website: http://thtanphucuchi.hcm.edu.vn

37. Trường Tiểu học Trung An Củ Chi

 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 37956761
 • Website: https://thtrungan.hcm.edu.vn

38. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng

 • Địa chỉ: Số 499 đường Trung Lập, ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 0283 8926 636
 • Website: https://thtrunglapthuong.hcm.edu.vn

39. Trường Tiểu học Phước Hiệp

 • Địa chỉ: 40 Nguyễn Thị Nị, ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TPHCM
 • Hotline: 028 3791 6572
 • Website: https://thphuochiep.hcm.edu.vn

40. Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Rành

 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Rành, Ấp Bàu Tre 2, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028 3892 0449
 • Website: http://thnguyenthiranh.hcm.edu.vn

Mong rằng với danh sách các trường tiểu học trên địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM mà JES chia sẻ trong bài viết sẽ giúp ích được cho bạn đọc trong việc tìm trường cho con.