Home Học tiếng Anh Từ điển Yếu sinh lý tiếng anh là gì

Yếu sinh lý tiếng anh là gì

Yếu sinh lý tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “sexual dysfunction.” Đây là một thuật ngữ mô tả những vấn đề liên quan đến khả năng hoạt động tình dục. Phiên âm của “sexual dysfunction” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈsɛkʃuəl dɪsˈfʌŋkʃən/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈsɛkʃuəl dɪsˈfʌŋkʃən/

Yếu sinh lý tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “yếu sinh lý” (sexual dysfunction):

 • Erectile Dysfunction (ED): Rối loạn cương dương, là trạng thái khó khăn hoặc không thể duy trì cương cứng đủ để có quan hệ tình dục.
 • Libido: Ham muốn tình dục, mức độ mong muốn và năng lực tình dục.
 • Orgasmic Disorder: Rối loạn cực khoái, khó khăn trong việc đạt được hoặc trải qua cực khoái.
 • Premature Ejaculation: Xuất tinh sớm, hiện tượng mất kiểm soát đối với quá trình xuất tinh, thường xuyên xảy ra nhanh chóng sau khi bắt đầu quan hệ tình dục.
 • Arousal Disorder: Rối loạn kích thích, khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự kích thích tình dục.
 • Sexual Performance Anxiety: Lo lắng về hiệu suất tình dục, lo sợ và áp lực liên quan đến khả năng tình dục.
 • Frigidity: Trạng thái lạnh lùng, thường được sử dụng để mô tả thiếu ham muốn tình dục ở phụ nữ.
 • Psychosexual Therapy: Tâm lý trị liệu tình dục, một hình thức điều trị tâm lý dành cho những vấn đề liên quan đến chức năng tình dục.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “yếu sinh lý” trong tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt:

 1. John sought medical advice when he experienced erectile dysfunction, hoping to find a solution to his difficulty in achieving and maintaining an erection.
  • John tìm kiếm tư vấn y tế khi anh ta trải qua rối loạn cương dương, hy vọng tìm ra giải pháp cho khó khăn trong việc đạt được và duy trì cương cứng.
 2. Emily’s low libido was affecting her relationship, leading her to consider seeking counseling to address the issues related to her sexual desire.
  • Ham muốn tình dục thấp của Emily đang ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô, dẫn đến quyết định tìm kiếm tư vấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến mong muốn tình dục của mình.
 3. Tom underwent psychosexual therapy to manage his sexual performance anxiety, working with a therapist to address the psychological factors contributing to his concerns.
  • Tom trải qua tâm lý trị liệu tình dục để kiểm soát lo lắng về hiệu suất tình dục, làm việc cùng một chuyên gia để giải quyết những yếu tố tâm lý góp phần vào lo lắng của anh.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM