Home Học tiếng Anh Từ điển Y sĩ là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Y sĩ là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

“Y sĩ “ trong tiếng Anh được gọi là “Physician”.
Là người chuyên nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực y học, bao gồm cả việc chẩn đoán, điều trị, và duy trì sức khỏe của bệnh nhân. Y sĩ có thể là bác sĩ, y tá, hoặc các chuyên gia y tế khác.
Phiên âm cách đọc Physician
– Phiên âm UK /fɪˈzɪʃ.ən/
– Phiên âm US /fɪˈzɪʃ.ən/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Y sĩ “

  • Physician: /fɪˈzɪʃən/ – Bác sĩ, y sĩ.
  • Doctor: /ˈdɑːktər/ – Bác sĩ.
  • Surgeon: /ˈsɜːrdʒən/ – Bác sĩ phẫu thuật.
  • Nurse: /nɜːrs/ – Y tá.
  • Medical Practitioner: /ˈmɛdɪkl ˈpræk.tɪʃ.ən.ər/ – Người hành nghề y học.
  • Specialist: /ˈspeʃəlɪst/ – Chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa.
  • General Practitioner (GP): /ˈdʒɛnərəl prækˈtɪʃənər/ – Bác sĩ đa khoa.
  • Pediatrician: /ˌpiːdiəˈtrɪʃən/ – Bác sĩ nhi khoa.
  • Dentist: /ˈdɛntɪst/ – Bác sĩ nha khoa.
  • Pharmacist: /ˈfɑːrməsɪst/ – Dược sĩ.

6 Câu có chứa từ “Y sĩ ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. A physician’s primary role is to diagnose and treat various medical conditions.
-> Vai trò chính của một y sĩ là chẩn đoán và điều trị nhiều tình trạng y tế khác nhau.

2. Physicians undergo rigorous training to acquire the necessary skills for patient care.
-> Y sĩ trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt để có được kỹ năng cần thiết để chăm sóc bệnh nhân.

3. The physician carefully reviewed the patient’s medical history before making a diagnosis.
-> Y sĩ đã xem xét kỹ lịch sử bệnh án của bệnh nhân trước khi đưa ra chẩn đoán.

4. Patients often seek a physician’s advice for preventive healthcare measures.
-> Bệnh nhân thường tìm kiếm lời khuyên từ y sĩ về các biện pháp chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

5. The physician explained the treatment options and potential side effects to the patient.
-> Y sĩ giải thích các phương pháp điều trị và tác dụng phụ tiềm ẩn cho bệnh nhân.

6. In emergencies, physicians play a crucial role in providing immediate medical care.
-> Trong các tình huống khẩn cấp, y sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc y tế ngay lập tức.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Y sĩ “ và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM