Home Định Nghĩa Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng tiếng Anh gọi là factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng có thể bạn quan tâm:

 • Industrial life insurance (n) Bảo hiểm nhân mạng trong công nghiệp (đóng góp hàng tuần hay hàng tháng)
 • Industrial share (n) Cổ phần công nghiệp
 • Industrial controls (n) Sự điều hành và kiểm soát kỹ nghệ
 • Industrial development (n) Sự phát triển kỹ nghệ
 • Industrial installations (n) Cơ sở kỹ nghệ
 • Sự đa dạng của từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghiệp :
 • Industrial mobilization (n) Sự động viên kỹ nghệ
 • Industrial relations (n) Sự tương quan giữa giới chủ và công nhân
 • Industrial revolutions (n) Cuộc cách mạng kỹ nghệ (1760 tại Anh Quốc)
 • Industrial school (n) Trường kỹ nghệ
 • Industrial union (n) Nghiệp đoàn kỹ nghệ

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng tiếng Anh là gì?.