Home Học tiếng Anh Từ điển Xương sống tiếng Anh là gì

Xương sống tiếng Anh là gì

Xương sống tiếng Anh là gì? Trong từ điển Anh xương sống được dịch là “spine”.Xương sống là một phần quan trọng của hệ xương của cơ thể người và nhiều loài động vật khác. Nó còn được gọi là cột sống hoặc vertebral column. Phiên âm của từ “spine”:

 1. US English:
  • Spine: /spaɪn/
 2. UK English:
  • Spine: /spaɪn/

Xương sống tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “xương sống” (spine):

 1. Vertebral column: Cột sống, cấu trúc hình ống bao gồm các đốt sống.
 2. Vertebrae: Đốt sống, là các xương nhỏ tạo nên cột sống.
 3. Intervertebral disc: Đĩa đệm liền đốt sống, một lớp sợi và gel nằm giữa các đốt sống.
 4. Spinal cord: Tuỷ sống, là phần của hệ thần kinh trung ương chạy qua bên trong cột sống.
 5. Cervical spine: Cột sống cổ, phần của cột sống ở vùng cổ.
 6. Thoracic spine: Cột sống thượng thọ, phần của cột sống ở vùng thượng thọ.
 7. Lumbar spine: Cột sống thắt lưng, phần của cột sống ở vùng thắt lưng.
 8. Sacroiliac joint: Khớp xương chậu, nơi xương sống kết nối với xương chậu.
 9. Kyphosis: Vẹo cột sống, là một dạng biến dạng của cột sống khi nó có hình dáng của một vòng cung về phía trước.
 10. Lordosis: Phình cột sống, là một dạng biến dạng của cột sống khi nó có hình dáng của một vòng cung về phía sau.

Dưới đây là 5 câu ví dụ sử dụng từ vựng liên quan đến “xương sống” trong tiếng Anh:

 1. The doctor examined the cervical spine to assess any issues related to the neck and upper back.
  • Bác sĩ kiểm tra cột sống cổ để đánh giá mọi vấn đề liên quan đến cổ và lưng trên.
 2. Regular exercise is essential for maintaining a healthy lumbar spine and preventing lower back pain.
  • Tập luyện đều đặn là quan trọng để duy trì một cột sống thắt lưng khỏe mạnh và ngăn chặn đau lưng dưới.
 3. The sacroiliac joint plays a crucial role in the transfer of weight and movement between the spine and the pelvis.
  • Khớp xương chậu đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển trọng lượng và chuyển động giữa cột sống và xương chậu.
 4. Poor posture can lead to kyphosis, causing the spine to curve excessively forward.
  • Tư thế xấu có thể dẫn đến vẹo cột sống, làm cho cột sống uốn quá mức về phía trước.
 5. The intervertebral discs act as shock absorbers between the vertebrae, cushioning the spine during movement.
  • Các đĩa đệm liền đốt sống hoạt động như bộ hấp thụ sốc giữa các đốt sống, giúp đệm cho cột sống trong quá trình chuyển động.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM