Home Định Nghĩa Xưởng Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng sản xuất tiếng Anh gọi là factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng sản xuất có thể bạn quan tâm:

 • Producing center (n): Trung tâm sản xuất
 • Producing country (n): Nước sản xuất
 • To step up producibility (v): Tăng cường khả năng sản xuất
 • Product (n): sản phẩm, sản vật, kết quả
 • Gross national product (n): Tổng sản lượng quốc gia, tổng sản phẩm quốc dân (G.N.P)
 • Producer (n): Nhà sản xuất
 • Production sharing system (n): Chế độ chia sản phẩm đầu tư
 • Raw produce (n): Nguyên liệu
 • Agricultural produce (n): Nông sản
 • Foreign produce (n): Sản phẩm nước ngoài
 • Home produce (n): Sản phẩm nội địa

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng sản xuất tiếng Anh là gì?.