Xưởng May Tiếng Anh Là Gì?

0
2834

Xưởng may tiếng Anh gọi là garment factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng may có thể bạn quan tâm:

 • Bobbin: Suốt chỉ
 • Bobbin case: Thuyền
 • Bobbin presser: Cơ cấu ép suốt tự động
 • Bobbin winder: Bộ phận đánh suốt
 • Binder: Cữ
 • Brake: Phanh hãm
 • Certify (certificate): Tra dầu mỡ
 • Cover: Nắp đậy
 • Crank: Cơ cấu kẹp, sắt kẹp xoay
 • Groove: Rãnh, khe
 • Hand lifter: Cần nâng chân vịt bằng tay
 • Handwheel: Bánh đà, puli
 • Head: Đầu máy
 • Hinged quilter feet: Gá định độ rộng đường may (gắn vào chân vịt)
 • Hook: Mỏ ổ
 • Needle guard: Giá che kim an toàn
 • Needle hole: Lỗ kim
 • Needle plate set: Mặt nguyệt

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng may tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)