Xưởng In Tiếng Anh Là Gì?

0
1535

Xưởng in tiếng Anh gọi là printshop
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng in có thể bạn quan tâm:

 • Diminution of production (n): Sự giảm bớt sản xuất
 • Increase in production (n): Sự gia tăng sản xuất
 • Mass production (n): Sự sản xuất đại trà
 • Semi – sensitive product (n): Sản phẩm ít cạnh tranh, hàng ít cạnh tranh, hàng phần nào có tính nhạy ứng
 • Annual production (n): Sản lượng hàng năm
 • Daily production (n): Sản lượng hàng ngày
 • Cost of production (n): Chi phí sản xuất
 • End product (n): Sản phẩm cuối
 • Part – processed product (n): Bán thành phẩm
 • Competitive product (n): Mặt hàng cạnh tranh
 • Non – sensitive product (n): Sản phẩm không cạnh tranh; hàng không cạnh tranh; sản phẩm không có tính nhạy ứng (trên thị trường)

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng in tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)